- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Kas atsakingas?

Veidrodis

(2016-04-08)

Pavasaris pakvietė ūkininkus darbams į laukus. Išskubėjome. Bet ar visi tinkamai tam pasiruošėme ir dirbame saugiai? Stabtelkite ir pažvelkite į veidrodį. Jame pamatysite žmogų labiausiai atsakingą už Jūsų saugumą Jūsų darbo vietoje. ATMINKITE: jokia atmintinė ar rekomendacija nesuteiks Jums saugumo dirbant, jeigu PATYS nesilaikysite tvarkos ir sąžiningai nevykdysite saugaus darbo reikalavimų. Darbai žemės ūkio sektoriuje visad bus priskiriami didelės rizikos kategorijai, todėl jų pasiruošimui turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Dažniausios, nuolat pasikartojančios nelaimių priežastys ūkiuose:

• skubėjimas ir nuovargis, trukdantis tinkamai įvertinti galimus pavojus;
• veikiančių įrenginių remontas, kai nuo judančių technikos dalių nuimti apsaugai;
• saugumo taisyklių bei reikalavimų ignoravimas ir nepaisymas net po darbų organizatoriaus perspėjimo;
• neblaivumas;
• leidimas naudotis žemės ūkio technika pašaliniams, neapmokytiems asmenims.

Niekas geriau negalėtų numatyti, kokie pavojai tyko ūkyje ir kaip jiems užkirsti kelią, nei pats ūkio šeimininkas ir jo darbuotojai. Didžiausia bėda, kad dažniausiai darbų sauga ir darbuotojų sveikata susirūpinama tik tada, kai nutinka nelaimė. Atkreipiame dėmesį, kad ūkiuose neretai susižalojama ar žūstama nebūtinai esant darbo santykiams. Nukenčia su darbo procesu visai nesusiję asmenys, dažnai tai būna pačių ūkininkų vaikai ar senoliai. Kiekvieno darbdavio pareiga darbus organizuoti taip, kad šie būtų atliekami saugiai. Kiekvieną kartą sėsdami prie mašinos, traktoriaus ar kombaino vairo prisiminkite, kad tai – padidinto pavojaus mašina, todėl saugokitės patys ir saugokite esančius šalia!

LŪS ragina savo narius

Atsakingai vykdyti ūkininko-darbdavio pareigą įsitikinti, ar darbuotojai moka dirbti saugiai. Pavojai kyla ir pačiam ūkininkui, jo vaikams, šeimos nariams, ūkyje besilankantiems svečiams, jei netinkamai organizuojami ūkio darbai, nesilaikoma saugaus darbo taisyklių.
Laiku įvertinti visų rūšių veiklos galimas rizikas ir pavojus bei skubiai pašalinti kylančias grėsmes. Geras rizikos vertinimo valdymas ūkyje – mažiau nemalonių netikėtumų, nešvaistomas laikas jų padariniams likviduoti. Gerai organizuoti ūkio darbai garantuoja darbo našumą ir kokybę, geresnes darbo sąlygas ir darbuotojų paskatas produktyviai dirbti.
Būti atidiems savarankiškai dirbant ūkio darbus, pavedant juos atlikti šeimos nariams, ypač su žemės ūkio mašinomis ar agregatais ir cheminėmis medžiagomis. Mašinų techninė būklė turi būti nuolat tikrinama, jas valdyti gali tik profesinius įgūdžius ir atitinkamus pažymėjimus turintys asmenys.
Ypatingą dėmesį dera skirti vaikams ir jaunuoliams, kurie gali tiesiogiai arba netiesiogiai dalyvauti atliekant darbus. Vaikams ir jaunuoliams, iš dalies dėl jų brandos lygio, reikia daugiau priežiūros ir instruktavimo, būtina iš anksto įvertinti jų sugebėjimus atlikti pavedamus darbus.

Jokių mirtinų ar sunkių nelaimingų atsitikimų ūkyje esančiose darbo vietose – ramybė namams, sveiki ir laimingi šeimos nariai ir ūkio darbuotojai, geras ūkio ir jo šeimininko įvaizdis, daugiau pajamų ir investicijų ūkio plėtrai, sėkmė versle.

Parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/kas-atsakingas/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos