Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos tarybos posėdyje

jurate_Kedainiai

(2016-02-10)

Š. m. vasario 2 d. įvyko Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos tarybos posėdis. Jame daugiausiai diskutuota dėl bendrų Taisyklių projektams pagal 2014-2020 m. KPP veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ bei dėl supaprastintų Taisyklių projekto, skirto ūkiams, kurių SP yra nuo 8 000 iki 50 000 EUR. Taip pat sutarta dėl rajono visuotinio narių susirinkimo datos, aptarti einamieji klausimai. 

Diskutuojant apie paramos taisyklių projektus, Kėdainių rajono ūkininkas Š. Šiušė pirmiausia atkreipė dėmesį į tai, kad šaukimas, kuris planuojamas nuo š. m. kovo 1 d.,  skirtas tik smulkiems ūkiams. Tačiau jie taip pat turės teisę dalyvauti ir bendrame šaukime, kuris planuojamas skelbti jau balandžio mėnesį. Smulkiųjų ūkių savininkams numatoma skirti apie 30 milijonų eurų paramą, vienam projektui maksimaliai skiriant 50 000 eurų. Ūkininkai palankiai įvertino siūlymą naujose taisyklėse -  skirti papildomus balus ūkininkų ūkiams, negavusiems ES investicinės paramos 2007-2013 m. ir/arba 2014-2020 m. laikotarpiu tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje, pagal kurį prašoma paramos naujoje paraiškoe. Tačiau ūkininkai neigiamai vertino papildomai skiriamus balus už ūkininko įsipareigojimą, kad ūkio subjekto grynasis pelningumas, įgyvendinus projektą, padidės daugiau kaip 5 proc. Ūkininkai vienbalsiai teigė, kad šio rodiklio žemės ūkio sektoriuje neįmanoma prognozuoti. Ypač tai nerealu neseniai įsikūrusiems ir besiplečiantiems ūkiams. Ypatingai sunku šį reikalavimą įgyvendinti gyvulininkystės ūkyje, jei norima padidinti bandą. Susirinkusi taryba iš esmės sukritikavo projekto vertinimą, pagal išklausytas mokymo programas ar kursus bei dalyvavimą įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonėje ,,Naudojimasis konsultavimo paslaugomis“ bei gautas konsultacijas būtent pagal šią priemonę. Neigiamai ūkininkai vertino ir papildomų balų skyrimą bendrame šaukime, už dalyvavimą Ministerijos įsakymu patvirtintame Eksperimentinių, mokomųjų, bandymų ūkių tinklo optimizavimo veiksmų plane. Skeptiškai atsiliepta ir apie balus, skiriamus už ūkyje diegiamas inovacijas. „Tai abstrakti sąvoka, juk praktiškai visais investiciniais projektais siekiama savo ūkius modernizuoti ir įdiegti juose šiuolaikines naujas technologijas“, – kalbėjo ūkininkai

Tarybos posėdyje aptarta Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos visuotinio narių susirinkimo data bei preliminari jo darbotvarkė. Susirinkimą nutarta organizuoti š.m. kovo 3 d. Ūkininkų taryba aptarė ir Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimo renginį, kuris planuojamas vasario 15 d.,  taip pat vienbalsiai nutarė dalyvauti leidinio „Kėdainių dešimtmečiai“ visuomeninėje redaktorių taryboje.

Parengta pagal Kėdainių krašto ūkininkų sąjungos administratorės Jūratės Jodeikienės pateiktą informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį