- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Kėlimui tarp ramsčių sakome NE!

euro-coin-cash_2096355b

2017-08-01

LŪS ir LŽŪBA nepritaria 2017 m. liepos 27 d. ŽŪR Tarybos nutarimui pritarti ŽŪM siūlymui kelti 50 mln. eurų iš pirmojo į antrąjį ramstį.  

Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija savo poziciją dėl siūlymų kelti lėšas tarp ramsčių yra išreiškusi bendrame Žemės ūkio ministrui adresuotame Lietuvos ūkininkų sąjungos, Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos ir Lietuvos pieno gamintojų asociacijos rašte, pasirašytame š.m. birželio mėnesio 19 d. (Nr. 17-06/092). Jame aiškiai išreiškėme mūsų narių nesutikimą su siūlymu pervedinėti lėšas iš ramsčio į ramstį. Tokią pačią poziciją patvirtinime ir LŪS liepos 19 d. įvykusiame savo suvažiavime. Įvertinę visas aplinkybes susidariusios situacijos aplinkybes, prieštaraujame Žemės ūkio ministerijos siūlymui perskirstyti BŽŪP finansinį voką ir dalį lėšų perkelti iš I-ojo į II-ąjį ramstį taip siekiant ištaisyti ne dėl ūkininkų kaltės biudžeto administratorių padarytas klaidas.

Nuosekliai laikomės šio finansinio laikotarpio pradžioje išreikštos savo pozicijos – Lietuvai 2014-2020 m. laikotarpiui skirtų ES paramos lėšų nekelti iš vieno BŽŪP ramsčio į kitą. Sumažinus I-ojo ramsčio biudžetą, privalomai turės būti mažinamos lėšos kiekvienam iš pirmojo ramsčio elementų. Tokiems pokyčiams kategoriškai nepritariame. BŽŪP tiesioginės išmokos yra vienas labiausiai prognozuojamų pajamų šaltinių. Todėl reikalaujame užtikrinti maksimalų teisėtą  stabilumą bent vienoje srityje – tiesioginių išmokų skyrimo struktūroje, jų dydžio ir mokėjimo planavime. Vidury laikotarpio įnešami bet kokie keitimai, ypač išmokų mažinimai, jų skyrimo taisyklės, išbalansuoja ūkininkų finansinius planus, įtakoja gaunamas pajamas, trikdo žemdirbių veiklą, gali kelti grėsmę ūkių ekonominiam gyvybingumui, kelia nepasitikėjimą . Pajamų stabilumo užtikrinimas turi būti svarbiausias ir ateities BŽŪP uždavinys.

Bendras LŪS ir LŽŪBA raštas, adresuotas LR Seimo pirmininkui proc. V. Pranckiečiui, LRV Ministrui Pirmininkui S. Skverneliui ir LR žemės ūkio ministrui B. Markauskui:

Raštas dėl lėšų permetimo tarp ramsčių

Lietuvos Respublikos Vyriausybė jau sureagavo ir Ministro Pirmininko patarėjas žemės ūkio klausimais Aleksandras Muzikevičius rugpjūčio 3 d. pakvietė žemdirbių atstovus aptarti šį ir kitus aktualius klausimus su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu. LŪS pirmininkas Jonas Talmantas susitikime dalyvaus.


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/kelimui-tarp-ramsciu-sakome-ne/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos