- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Ketini sėti beicuotą rapsą – skubiai pranešk apie tai per PPIS

rapsu laukas

(2016-05-26)

Jokia naujiena, jog prieš purškiant žydinčius pasėlius augalų apsaugos priemonėmis, privalu apie tai pranešti bitininkams. Tačiau šiais metais leidus sėti „Cruiser OSR“ ir „Modesto“ beicais beicuotas vasarinių rapsų sėklas, Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (ŽŪIKVC) būtina informuoti ir apie ketinimus sėti .

2016 m. balandžio 20 d. pasirašytu žemės ūkio ministro įsakymu Nr 3D-230 buvo pakeisti 46, 47 ir 51 Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių punktai. Taisyklėse numatyta, jog per Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS), ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas, reikia pranešti planuojamo žydinčių augalų purškimo ar rapsų sėjos datą bei laiką (pradžią ir pabaigą), tikslią sklypo vietą, augalų pavadinimą, augalų apsaugos produkto pavadinimą ar augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimą, nurodant ūkininko vardą, pavardę, juridinio asmens pavadinimą, kontaktinio telefono numerį.
Naudotis pranešimų sistema nesudėtinga: atitinkamuose laukeliuose nurodę savo duomenis pateksite į savo paskyrą ir pažymėsite, kokius laukus ketinate purkšti ar kuriuose laukuose ketinate sėti beicuotą rapsų sėklą. Čia pat pateikiamame sąraše pažymėsite, kokius augalų apsaugos produktus planuojate panaudoti bei kokiais produktais apdorota rapsų sėkla.

Keblumų gali kilti, jei tokią beicuotą rapsų sėklą pasėjote iki 2016 m. balandžio 20 d., kol dar nebuvo paskelbto ministrės įsakymo ir apie tokią planuojamą prievolę nebuvote girdėję. Dėl intensyviausiu darbymečiu priiminėjamų teisės aktų ir informacijos sklaidos spragų, visiškai nekaltai su VATŽŪM tikrinimais jau susidūrė LŪS Marijampolės skyriaus nariai. Jei turite panašių atvejų savo narių tarpe, prašome informuoti apie tai LŪS administraciją tel. 8 37 225301 arba lus@lus.lt .

Parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/ketini-seti-beicuota-rapsa-skubiai-pranesk-bitininkams-per-ppis/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos