- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Kitąmet žalinimas bus lengvesnis

image_preview(2015-07-27)

Žemės ūkio ministerija  lengvina žalinimo (ekologinių atžvilgiu svarbių vietovių (EASV)) įgyvendinimą nuo 2016 m.,  ūkininkų patogumui įvesdama daugiau šios priemonės elementų.

Sumažinti apribojimai dėl juodojo pūdymo, pretenduojančio atitikti EASV reikalavimus: pūdymo plote bus leidžiama panaudoti glifosatus 1 kartą metuose – iki einamųjų metų birželio 1 d. O pūdymuose, nepretenduojančiose atitikti EASV reikalavimų, apribojimai dėl glifosatų naudojimo apskritai panaikinti.
Be pūdymo ir azotą kaupiančių augalų į EASV įtraukti tarpiniai ir žaliosios dangos pasėliai, taip pat  trumpos rotacijos želdiniai – gluosnis, tuopa, žilvitis, baltalksnis, laukų paribiai, tvenkiniai ir kūdros (didžiausias plotas – 0,1 ha), medžių grupės ir giraitės (didžiausias plotas – 0,3 ha), grioviai (iki 6 metrų pločio).
Svarbu pabrėžti, kad kraštovaizdžio elementai (laukų paribiai, tvenkiniai ir kūdros, medžių grupės ir giraitės, grioviai) turės būti arba visiškai apsupti ariamosios žemės, arba ribotis su ja, t. y. būti nutolę nuo ariamosios žemės ne daugiau kaip 5 metrus.
Į trumpos rotacijos želdinių kategoriją įtraukti gluosnis, tuopa, žilvitis, baltalksnis. Trumpos rotacijos želdiniai, atitinkantys EASV, turėtų būti auginami nenaudojant mineralinių trąšų ir augalų apsaugos produktų.
Laukų paribių skiriamieji bruožai: plotis – nuo 1 iki 20 metrų; nevykdoma žemės ūkio gamyba,. aiškiai atskiriami nuo ariamosios žemės, t. y. pievos arba pūdymo laukas negalės turėti lauko paribio, o, pavyzdžiui, kviečių laukas – galės.
EASV elementų sąrašas papildytas, atsižvelgiant tiek į technines institucijų, administruojančių paramą, galimybes, realiausius elementus, kurie gali turėti didžiausią įtaką ūkininkų atitikimui EASV, tiek ir klaidų riziką, kuri padidėja, įtraukus papildomus elementus į sistemą.

Žemės ūkio ministerijos informacija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/kitamet-zalinimas-bus-lengvesnis/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos