Klaipėdos rajono ūkininkų sąjungai vadovaus naujasis pirmininkas

V.Liorenšaitis

(2016-03-16)

Š.m. kovo 4 d. vykusiame Klaipėdos rajono ūkininkų sąjungos ataskaitiniame-rinkiminiame susirinkime išrinktas naujas pirmininkas ir nauja taryba, patvirtintos veiklos ir finansinė ataskaitos, patvirtintas nario mokesčio dydis – 40 euro centų už ha. Naujuoju Klaipėdos rajono sąjungos lyderiu tapo ūkininkas Valdemaras Liorenšaitis.

Nuo 2013 m. tris metus rajoninei sąjungai vadovavęs Artūras Česnauskas įvertintas už pastangas vienijant krašto ūkininkus, nors pats pripažįsta, kad tai daryti ypač sunku: ūkininkai rajone yra pasyvūs, vangiai dalyvauja nariams organizuojamuose renginiuose, susilaiko nuo nuomonės pareiškimo.  Tikėkimės, kad naujai išrinktai tarybai pavyks išjudinti rajoninės organizacijos narius bendrai veiklai.

Plačiau apie renginį rašoma regioninėje spaudoje „Banga“ . Nuotrauka V.Lapienės.

Parengė LŪS adminisitracija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį