- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Kokia žemės ūkio praktika siūloma ekoschemoms

Komisijos logo

(2021-01-15)

Š. m. sausio 14 d. Europos Komisija paskelbė galimų žemės ūkio praktikų sąrašą, kurias įgyvendinant ūkininkams būtų mokamos išmokos pagal ekologinę schemą, atsirandančią BŽŪP pirmajame ramstyje nuo 2023 metų. Šiuo sąrašu siekiama prisidėti prie diskusijų apie BŽŪP reformą ir jos vaidmenį siekiant Žaliojo kurso tikslų. Komisija tiki, kad sąrašas taip pat padidins strateginių BŽŪP planų sudarymo proceso skaidrumą ir suteiks ūkininkams, administracijoms, mokslininkams bei visoms suinteresuotosioms pusėms tolesnių diskusijų – kaip geriausiai panaudoti šią naują priemonę – pagrindą. 

Ekologinės schemos yra nauja BŽŪP reformos priemonė, dėl kurios šiuo metu vyksta derybos tarp Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos,  skirta atlyginti ūkininkams, nusprendusiems žengti dar vieną žingsnį aplinkos apsaugos ir klimato kaitos mažinimo srityje. Būsima BŽŪP vaidins svarbų vaidmenį valdant perėjimą prie tvarios maisto sistemos ir visoje Europoje remiant Europos ūkininkus. Ekologinėmis schemomis siekiama šio perėjimo ir Žaliojo susitarimo tikslų įgyvendinimo.

BŽŪP strateginiuose planuose bus numatytos griežtesnės išmokų gavimo sąlygos, ekologinės schemos, ūkių patariamosios paslaugos, taip pat agrarinės aplinkosaugos ir klimato priemonės bei investicijos, siekiant įgyvendinti Žaliojo kurso tikslus, ypač tuos, kurie numatyti strategijoje „Nuo lauko iki stalo“ ir „Biologinės įvairovės strategija 2030 m.“, ir įgyvendinti BŽŪP konkrečius klimato ir aplinkosaugos tikslus.

Kad žemės ūkio praktika būtų remiama iš ekologinėms schemoms skirtų lėšų, ji turėtų:

  • apimti veiklą, susijusią su klimatu, aplinka, gyvūnų gerove ir atsparumo antimikrobinėms medžiagoms didinimo;
  • būti apibrėžta, atsižvelgiant į poreikius ir prioritetus, nustatytus nacionaliniu ar regioniniu lygmenimis BŽŪP strateginiuose planuose;
  • jos ambicijų lygis turi viršyti reikalavimus ir įsipareigojimus, nustatytus sąlygiškumo (jį apibrėžia privalomieji GAAB reikalavimai);
  • prisidėti siekiant ES Žaliojo kurso tikslų.

Į galimų žemės ūkio praktikų sąrašą įtraukta ekologinio ūkininkavimo praktika, sėjomaina, su pavyzdžiui ankštinėmis kultūromis, arba žemo intensyvumo žolėdžių gyvulių auginimo sistema. Be to, ekologinės schemos gali apimti anglies dioksidą kaupiančius ūkius, pavyzdžiui, tausojančioji žemdirbystė arba ekstensyvus daugiamečių pievų naudojimas. Kitos žemės ūkio praktikos, kurias galėtų remti ekologinės schemos, yra tikslusis ūkininkavimas, pavyzdžiui, tikslioji augalininkystė, siekiant sumažinti cheminių medžiagų naudojimą, arba gyvulininkystė su pašarų priedų naudojimu, siekiant sumažinti enterinės fermentacijos metu išmetamų teršalų kiekį, bei gyvulininkystės praktika, didinanti gyvūnų gerovę ir mažinanti antimikrobinių medžiagų poreikį.

Ekoschemos COM Ekoschemos COM 2

Parengta pagal Europos Komisijos informaciją


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/kokia-zemes-ukio-praktika-siuloma-ekoschemoms/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos