Kokios naujovės laukia deklaruojant naudmenas 2019 metais

Deklaravimas 2019

(2019-01-30)

Primename, kad dar 2018 m. gruodžio 27 d. buvo patvirtintos žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimo taisyklės 2019 metams. Kada tiksliai prasidės šių metų paraiškų rinkimas, bus nustatyta atskiru žemės ūkio ministro įsakymu. Tuo tarpu deklaravimo pabaigos data numatyta taisyklėse – einamųjų metų birželio 6 d. O pavėluotos deklaravimo paraiškos bendra tvarka bus priimamos iki liepos 1 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokos sumą mažinant 1 proc. Dėmesį derėtų atkreipti į sekančias naujoves:

2018 m. išplėtus posėliui tinkamų augalų sąrašą (įtraukus žiemines kultūras), nusikėlė galimas šio įsipareigojimo laikas, o tuo pačiu ir žalinimo išmokų mokėjimas. Užsitęsus kontrolei nebuvo galima mokėti nei avansinių išmokų, nei pagrindinės išmokų dalies. Todėl buvo priimtas sprendimas skirstyti posėlinius augalus į dvi rūšis: tie, kurie yra iš žieminių augalų, ir tie, kurie yra iš vasarinių augalų. Ūkininkai, kurie pažymės, kad posėlis susideda iš vasarinių augalų (o tokių yra dauguma), gaus tiesiogines žalinimo išmokas įprasta tvarka, laiku – iki naujųjų metų avansą, o po naujųjų metų pagrindinę dalį. Deklaruojant žalinimui skirtą posėlį jį reikės priskirti vienai iš subgrupių: posėlis iš žieminių augalų – kodas ŽP, posėlis iš vasarinių augalų – kodas VP.

Tais atvejais, kai bus nustatyta, kad deklaruojant KTŽ, DAK, DUK kodais deklaruojami klasifikatoriuje esantys pasėliai – nebebus taikoma neteisingo deklaravimo sankcija, o tiesiog nemokama už tokius laukus.

Jei bus rastas kitas nei deklaruojamas susietajai paramai gauti pasėlis, neteisingo deklaravimo sankcija bus taikoma tik susietajai paramai, o kitoms tiesioginėms išmokoms ši sankcija nebus taikoma, jeigu kitas rastas pasėlis galės būti tinkamas tiesioginėms išmokoms gauti.

Pareiškėjams, pretenduojantiems į susietąją paramą už vaisių ir uogų auginimą ir nenuėmusiems derliaus laiku (iki einamųjų metų lapkričio 15 d.), parama bus nemokama tik už tuos laukus, kuriuose užfiksuotas pažeidimas.

Nuo 2019 m. bus taikomas išmokų ribojimas, kuris palies mažą ūkio subjektų grupę – pačius didžiausius. Išmokų sumoms, pagal pateiktas paraiškas priskaičiuotoms pagrindinėms išmokų sumoms, viršijančioms 150 tūkst. eurų, taikomas 100 proc. mažinimas, t. y. suma, kuri viršija 150 tūkst. nebebus mokama. Prieš tai iš sumos, viršijančios 150 tūkst. eurų, bus atskaičiuojami faktiškai išmokėti atlyginimai ir su darbo užmokesčiu susiję mokesčiai. Ministerija skaičiuoja, kad išmokų mažinimas gali būti taikomas tik nuo deklaruotų maždaug 2 tūkst. 400 ha.

Pareiškėjams suteikiama galimybė patiems išspręsti pasitaikančius dvigubo deklaravimo atvejus: ŽŪIKVC nustačius persidengimą, pareiškėjams, kurių deklaruoti plotai persidengia, ŽŪIKVC  gali perduoti jų asmens duomenis (vardą, pavardę arba įmonės pavadinimą, valdos atpažinties kodą, telefono numerius, elektroninio pašto adresą). Taip pat gali perduoti ir persidengiančių deklaruotų plotų informaciją (KŽS numerį, lauko numerį, persidengiantį plotą).

Sušvelnintas geros agrarinės ir aplinkosauginės būklės (GAAB) reikalavimų pažeidimų traktavimas. Pažeidus 5 GAAB standarto reikalavimą, draudžiantį auginti kaupiamuosius žemės ūkio augalus statesniuose nei 12 proc. šlaituose, bus taikomos daug mažesnės sankcijos. Vietoje buvusių 20 proc. bus taikoma 3–5 proc. siekianti sankcija.

2019 metams skirta bendra tiesioginių išmokų už plotus ir gyvulius suma –  483,68 mln. eurų (praėjusiais metais suma siekė 475,31 mln. eurų). Nustatyti preliminarūs vidutiniai numatomi išmokų dydžiai pagal atskiras paramos schemas: VIPS išmoka – 64 Eur už ha, žalinimo išmoka – 50 Eur už ha, pirmųjų hektarų išmoka – 58 Eur už ha, jaunojo ūkininko išmoka – 48 Eur už ha.

Taip pat žinomi preliminarūs vidutiniai numatomi susietosios paramos išmokų dydžiai: baltyminiai augalai – 50 Eur už ha, lauko daržovės – 344 Eur už ha, uždaro grunto daržovės – 210 Eur už arą, vaisiai ir uogos – 240 Eur už ha, sertifikuota javų sėkla – 15 Eur už ha, cukriniams runkeliams – 94 Eur už ha, melžiamos karvės – 107 Eur, pieninių veislių buliai – 79 Eur, o mėsiniai galvijai – 91 Eur.

Su pilnomis deklaravimo taisyklėmis ir visais jų priedais kviečiame susipažinti mūsų puslapio viršuje esančioje rodyklėje NUORODOS, kur talpiname BŽŪP dokumentus Tiesioginės išmokos arba ŽŪM internetinėje svetainėje www.zum.lrv.lt .

Parengta pagal ŽŪM pateiktą informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį