- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Komisaras laukia šalių narių pasiūlymų kaip supaprastinti BŽŪP

Sausio mėnesį ES Žemės ūkio komisaras Filas Hoganas (Phil Hogan ) išsiuntinėjo ES valstybių narių žemės ūkio ministrams laišką, kuriuo primenamas Komisijos prioritetas supaprastinti Bendrosios žemės ūkio politiką ir sumažinti biurokratizmo reikalavimus ūkininkams bei kitiems paramos gavėjams. Komisaras laiške teigia, kad Komisija jau pradėjo išsamią žemės ūkį reglamentuojančių teisės aktų peržiūrą ieškant elementų, kuriuos būtų galima supaprastinti, ir kurie būtų paliekami valstybių narių pasirinkimui, todėl ragina visų šalių Žemės ūkio ministrus prisidėti prie bendrų pastangų, siekiant palengvinti žemdirbiams iškeltų uždavinių įgyvendinimą.Komisaras prašo Ministrų iki š.m. vasario pabaigos pateikti savo pastebėjimus, mintis ir siūlymus, ką ir kaip būtų galima supaprastinant BŽŪP. Renkant pasiūlymus, Ministrai raginami bendrauti ir tartis su savo šalies žemdirbiais, jų grupėmis bei kitais paramos gavėjais, nes tik jie savo kailiu patiria ir gali geriausiai vertinti tai, kaip vyksta BŽŪP įgyvendinimas praktikoje.

Pasiūlymai BŽŪP supaprastinimui turėtų būti paremti trim principais:

  • Politinis sprendimas, priimtas dėl BŽŪP 2013 metais, turi likti iš principo nepaliestas. Pasiūlymai turi liesti tuos BŽŪP elementus, kurie galėtų būti keičiami sutartos BŽŪP rėmuose.
  • Teikiami pasiūlymai neturi trukdyti sklandžiam finansų valdymui ar didinti BŽŪP biudžeto išlaidas, ar kelti lėšų administravimo klaidų tikimybę.
  • Renkant pasiūlymus, pirmenybė turi būti teikiama tiems klausimams ir toms sritims, dėl kurių labiausiai nerimsta žemdirbiai, ir kur daugiausia naudos galima gauti sumažinus administravimo naštą.

Pateikti pasiūlymai turėtų būti pagrįsti paaiškinimais, kodėl manoma, kad jie supaprastins administracinę naštą ūkininkams ar administruojančioms šalies narės institucijoms, arba kodėl pasiūlytas būdas ar variantas paprastesnis įgyvendinti nacionaliniame ar regioniniame lygmenyje. F.Hogano įsitikinimu, paprastesnės taisyklės prisidės prie didesnio konkurencingumo ir darbo vietų kūrimo žemės ūkio ir maisto sektoriuje, kaimo vietovėse.

Surinktus pasiūlymus Komisaras žada panaudoti kovo 16 d. vyksiančiame Žemės ūkio Tarybos posėdyje, kurio darbotvarkėje pirmininkaujanti Latvija jau numatė diskusijas dėl BŽŪP supaprastinimo. Latvija taip pat tikisi, kad gegužės 11 d. posėdyje Taryba galės patvirtinti savo išvadas dėl BŽŪP supaprastinimo.

Savo ruožtu Lietuvos žemės ūkio ministerija išsiuntė raštą žemdirbius atstovaujančioms organizacijoms ir laukia žemdirbių pasiūlymų dėl BŽŪP supaprastinimo iki vasario 13 d.

Reaguodama į Komisaro kvietimą, pirmoji savo pasiūlymus supaprastinimui pateikė Vokietija – Vokietijos ūkininkų sąjunga (Deutscher Bauernverband, žinoma kaip DBV). Dar Žaliosios savaitės metu DBV pristatė savo 6 lapų pasiūlymų dokumentą, kuriame siūloma taisyti aplinkosauginius reikalavimus, keliamus ūkininkams pagal naująją BŽŪP programą ir pateikiama eilė konkrečių pasiūlymų, liečiančių tiesioginių išmokų skyrimą, žalinimo priemones, kaimo plėtros programas, vaisių ir daržovių gamintojų organizacijas, pieno gamybos virškvočio baudas, produkto kilmės ženklinimą, oficialias maisto saugumo patikras, aplinkosaugos reikalavimus ir ekologinę žemdirbystę. DBV norėtų, kad žalinimo elementai būtų paprasčiau integruojami į ūkininko vykdomą gamybą ir siūlo sugrupuoti įvairius ruožus (buferines zonas, miško pakraščius, laukų ribas) į vieną sistemą, pritaikant vienodus reikalavimus. Mažos struktūros ir kraštovaizdžio elementų matavimai turi būti atliekami paprastu procesu, nenustatinėjant plotams viršutinių lubų. Aktyvų ūkininką vokiečiai siūlo apibrėžti pagal vieną bendrą kriterijų – žemė turi būti aktyviai naudojama žemės ūkio produktų gamybai. Visų kitų kriterijų (neigiamos veiklos sąrašo, skaičiavimo ar pagrindinės pajamos yra iš žemės ūkio veiklos, kiti pajamų šaltiniai) turi būti atsisakyta. Negalima diskriminuoti ūkininkų, kurie diversifikavo savo ūkio veiklą. Kad būtų paspartintas kaimo plėtros programų tvirtinimas, DBV siūlo Komisijai laikinai įdarbinti daugiau personalo vertinančio dokumentus. Detaliau skaitykite Vokietijos ūkininkų sąjungos pasiūlymus (anglų kalba).

Proporcingesnės baudos, paprastesnė aplinkosaugos priemonių kontrolė ir kultūrų įvairinimo reikalavimo netaikymas smulkesniems ūkiams – štai keletas BŽŪP supaprastinimo reikalavimų iš Danijos žemės ūkio ir maisto tarybos pateikto sąrašo (anglų kalba). Danų žemdirbių organizacija teigia, kad kultūrų įvairinimo reikalavimas veda prie smulkių ūkių parsidavimo stambesniems, todėl tikslinga būtų mažesnio dydžio nei vidutinis, ūkiui netaikyti prievolės sėti kelias kultūras. Danai kritikuoja žalinimo patikrų skaičių ir reikalauja, kad būtų tik vienas patikrinimas, ir teigia, kad dabartinė baudų sistema leidžia skirti neproporcingai dideles baudas ūkininkams net už nežymų, smulkų taisyklių neatitikimą. Tarpiniams pasėliams prašoma taikyti tą patį koeficientą kaip ir azotą fiksuojantiems augalams (t.y. ne 0,3 o 0,7), jei jie priskiriami EFA.

Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

http://lus.lt/wp-content/uploads/2014/05/KPF-LKT-logo-bendras-2013_MU1.jpg


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/komisaras-laukia-saliu-nariu-pasiulymu-kaip-supaprastinti-bzup/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos