Komisijai nepatogi tiesa – Jungtinis tyrimų centras paskelbė strategijų „Nuo lauko iki stalo“ ir „Bioįvairovės“ poveikio vertinimo ataskaitą

copa logiukas

(2021-08-10)

Copa-Cogeca savo pranešime spaudai nusistebėjo Europos Komisijos meistriškumu, kaip paslėpti nepatogią tyrimų ataskaitą. Jungtinio tyrimų centro (JTC) ataskaita apie Žaliojo kurso strategijų „Nuo lauko iki stalo“ ir „Bioįvairovės“ keturių ambicijų žemės ūkiui įtaką paskelbta per patį vidurvasarį, kada institucijos atostogauja, o žemdirbiai užimti svarbiausiu savo darbu – derliaus nuėmimu. Tačiau net ir skrupulingai slepiant ataskaitos viešinimą, Komisijai nepavyks paneigti tyrimų ataskaitoje padarytos išvados: kad ir kokį scenarijų besvarstytų analitikai, šių strategijų poveikis bus precedento neturintis ES ir jos gamybos pajėgumų bei ūkininkų pajamų sumažėjimas. 

Daugiau nei metus visos žemdirbius atstovaujančios organizacijos primygtinai ragino Briuselį atlikti strategijos „Nuo lauko iki stalo“ poveikio vertinimą. Žemdirbių bendruomenė, suvokdama iššūkius ir būtiną persiorientavimą, norėjo atvirai ir išsamiai  diskutuoti šia tema. Tačiau susidūrė su Komisijos tylėjimu ir nesugebėjimu parengti vertinimo, o pati tema tapo politiniu klausimu. Todėl Copa-Cogeca narių bendruomenę kiek nustebino „techninė ataskaita“ paskelbta praėjusią savaitę be jokio viešo pranešimo visuomenei ir tik su minimalia komunikacija.

„Nevadinkite to poveikio vertinimu“, sako tyrimų ataskaitos autoriai. Jie pabrėžia, kad šis dokumentas nėra išsamus poveikio vertinimas, nes kai kurie tikslai nebuvo arba buvo tik iš dalies apsvarstyti, o naudojamas modelis turi tam tikrų apribojimų vertinant sudėtingus aptartų tikslų poveikius. Ar tai gali reikšti, kad būtų galima vieną dieną sulaukti išsamios strategijos „Nuo lauko iki stalo“ poveikio analizės ar tiesiog bandoma žaisti žodžiais? Akivaizdu viena, kad šioje ataskaitoje pateiktos išvados analogiškos daugeliui iki šiol šiuo klausimu jau atliktų tyrimų išvadoms.

Atsižvelgdama į dokumento turinį, Copa-Cogeca sveikina Komsiją su šios ataskaitos atsiradimu ir sutinka su autoriais, kad ataskaitoje esantys pastebėjimai yra svarbūs įgyvendinant politiką. Nepriklausomai nuo nagrinėjamo scenarijaus, ataskaita patvirtina, kad visi sektoriai rodo produkcijos nuosmukį nuo 5% iki 15%, o gyvulininkystės sektoriai yra labiausiai paveikiami. Dėl gamybos pokyčių sumažėtų grynosios eksporto pozicijos grūdų, kiaulienos ir paukštienos sektorių, o ES prekybos balanso deficitas pablogėtų aliejinėms kultūroms, vaisiams ir daržovėms, jautienai, avienai ir ožkienai. Tuo tarpu gamybos kaštai rodo grynąjį padidėjimą apie 10% ir tai daro neigiamą poveikį daugumos ūkininkų pajamoms. Be to, Copa-Cogeca atkreipia dėmesį į dar vieną labai svarbų punktą dokumente. Ataskaita rodo, kad strategijos kartu su naująja BŽŪP galėtų padėti iki 28,4% sumažinti išmetamų ŠESD kiekį žemės ūkio sektoriuje 2030 m. Tačiau tuo pačiu tyrėjai atskleidžia faktą, kad daugiau nei pusę šio sumažinimo potencialo atsvertų padidėję ŠESD išmetimai trečiosiose šalyse.

Reaguodamas į techninio pobūdžio ataskaitą, Copa-Cogeca generalinis sekretorius Pekka Pesonen teigė, kad ši ataskaita net ir atsargiai ją vertinant, patvirtina daugelį žemdirbių įžvalgų. Naujoji BŽŪP padės ūkininkams atlikti transformaciją, kad padidėtų tvarumas, tačiau jis nebus „status quo“, kaip kai kurios aplinkosaugininkų NVO mėgsta kartoti. „Tokios strategijos, kaip „Nuo lauko iki stalo“ ar „Biologinė įvairovė“, sukurs vis didesnį atotrūkį tarp praktikos ir konkurencingumo su mūsų tarptautiniais konkurentais. Jei nenorime organizuoti dalies mūsų žemės ūkio produktų gamybos perkėlimo į trečiąsias šalis, Europos Sąjungos prekybos politika turi būti tokia pat ambicinga, kaip kad dabar yra ES kurdama savo vidaus strategijas. O šiandien taip tikrai nėra. Šis didžiulis skirtumas ilgainiui bus nebepakeliamas mūsų ūkininkams ir kooperatyvams,“ sakė Pekka Pesonen.

Pasak Copa-Cogeca pranešimo, šio tyrimo išvados turėtų įspėti už žemės ūkio bendruomenės ribų esančias suinteresuotąsias puses ir sukurti pagrindą viešai diskusijai, nes šios strategijos įtakoja mūsų strateginę autonomiją, kainas vartotojams ar net daro prielaidas žemdirbystės perkėlimui. Ataskaitos autoriai ragina toliau analizuoti tikslus ir modelius, tad žemdirbių bendruomenė  nekantriai laukia šios svarbios ataskaitos išvadų jau artimiausiais mėnesiais.

Parengta pagal COPA-COGECA pranešimą

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį