Komisijos viešųjų konsultacijų klausimynas jau ir lietuvių kalba

eu-farming-politika

(2017-02-13)

Š.m. vasario 2 d. Europos Komisija (EK) paskelbė viešąsias konsultacijas dėl BŽŪP ateities vos trejomis ES kalbomis – anglų, vokiečių ir prancūzų, bet pagaliau po savaitės sulaukėme ir lietuviško klausimyno varianto. Viešosios konsultacijos su ES visuomene vyks 12 savaičių (iki gegužės 2 d.) Komisijos internetinėje svetainėje, kur reikės atsakyti į 34 specialiai paruošto klausimyno klausimus, suskirstytus į keturias grupes: žemės ūkis, kaimo vietovės ir BŽŪP šiandien; BŽŪP tikslai ir valdymas; žemės ūkis, kaimo vietovės ir BŽŪP ateityje; BŽŪP supaprastinimas ir modernizavimas. 

Šiomis konsultacijomis EK siekia į diskusijas dėl BŽŪP ateities įtraukti kuo daugiau visuomenės sluoksnių – ūkininkus, kaimo bendruomenes, žemdirbiams atstovaujančias ir kitas nevyriausybines organizacijas, mokslininkų atstovus bei kitus sluoksnius – kad būtų išreikšta nuomonių įvairovė, vizija bei gausesni pasiūlymai dėl tolesnio žemės ūkio ir kaimo vietovių vystimosi.

Į konsultacijose išryškėjusias ir dominuojančias nuomones žadama atsižvelgti formuojant, modernizuojant, siekiant supaprastinti esamą ir kuriant naujojo laikotarpio ES žemės ūkio politiką. Jau dabar EK akcentuoja du būsimosios BŽŪP aspektus: BŽŪP supaprastinimą, siekiant sumažinti administracinę naštą ūkininkams, padaryti politikos nuostatas labiau suprantamas ir lengviau įgyvendinamas žemdirbiams, bei BŽŪP modernizavimą, atsižvelgiant į ateities iššūkius (apsirūpinimo maistu užtikrinimas, su klimato kaita susijusių įsipareigojimų ir tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimas, žemės ūkio ir maisto produktų kainų svyravimai bei rinkų nepastovumas), kurie turi įtakos žemės ūkio ir kaimo vietovių plėtros kryptims po 2020 m. Apklausos rezultatai bus paskelbti EK svetainėje ir per 2017 m. liepos mėnesį vyksiančią viešą konferenciją

Kviečiame visus LŪS narius aktyviai dalyvauti viešosiose konsultacijose ir pareikšti savo nuomonę dėl Bendrosios žemės ūkio politikos  po 2020 m.

Klausimyną lietuvių kalba rasite čia .

LŪS administracija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį