- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Komisijos dokumentas dėl Europos Sąjungos ateities

Baltoji knyga LT (2017-03-02)

Baltoji knyga – Europos Komisijos dokumentas skirtas 2017 m. kovo 25 d. Romoje vyksiančiam ES aukščiausiojo lygio susitikimui. Per jį ES aptars pastarųjų 60 metų laimėjimus ir 27 valstybių narių Sąjungos ateitį. Baltąja knyga pradedamas procesas, per kurį šalys apsispręs, kokia turi būti būsima Europos Sąjunga. Kviesdama svarstyti kartu, Europos Komisija drauge su Europos Parlamentu ir suinteresuotomis valstybėmis narėmis rengs daug diskusijų dėl Europos ateities įvairiuose miestuos ir regionuose. 

Baltojoje knygoje išvardijami pagrindiniai ateinantį dešimtmetį Europos laukiantys iššūkiai, permainos ir galimybės: nuo naujų technologijų poveikio visuomenei ir darbo vietoms iki abejonių dėl globalizacijos, saugumo problemų ir išaugusio populizmo. Joje pateikiami penki scenarijai, kaip Sąjunga, pasirinkusi vieną iš krypčių, galėtų pasikeisti iki 2025 m. Išdėstoma, ką galime rinktis: plaukti pasroviui ar pasinaudoti tomis tendencijomis ir naujomis galimybėmis, kurias jos atveria. Scenarijai apima įvairias galimybes ir pateikti bendrais bruožais apbendrintais pavadinimais:  „tęsti tai, kas pradėta“, „tik bendroji rinka“, „kas norės – nuveiks daugiau“, „kaip nuveikti mažiau, bet efektyviau“, „kaip nuveikti daug daugiau bendromis jėgomis“. Jie nei nesuderinami tarpusavyje, nei apimantys visus įmanomus aspektus.

Ateinančiais mėnesiais Europos Komisija parengs daugiau diskusijoms skirtų dokumentų šiomis temomis:

  • Europos socialinė dimensija;
  • ekonominės ir pinigų sąjungos tobulinimas, remiantis 2015 m. birželio mėn. paskelbtu Penkių pirmininkų pranešimu;
  • globalizacijos suvaldymas;
  • Europos saugumas ir gynyba;
  • ES finansų ateitis.

Tuose diskusijoms skirtuose dokumentuose bus įvairių 2025 m. Europos idėjų, pasiūlymų, galimybių ar scenarijų, tačiau galutinių sprendimų pateikta nebus. Šios idėjos bus keliamos 2017 m. rugsėjo mėn. ES Pirmininko J.-C. Junkerio pranešime apie Sąjungos padėtį, o 2017 m. gruodžio mėn. Europos Vadovų Tarybos posėdyje galėtų būti padarytos pirmosios išvados. Tai padės apsispręsti dėl to, kokių veiksmų reikėtų imtis, kai 2019 m. birželio mėn. vyks Europos Parlamento rinkimai.

Parengta pagal Europos Komisijos pranešimą


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/komisijso-dokumentas-del-europos-sajungos-ateities/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos