Konferencija Zarasuose apie vietos produktų gamybą ir pardavimų galimybes

DSC_4947 Prie Vasknu ok (2015-06-16)

Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius kartu su Zarasų rajono savivaldybės atstovais kviečia rajono ūkininkus ir fizinius asmenis, gaminančius ar ketinančius gaminti maisto produktus, dalyvauti konferencijoje-atviroje diskusijoje Vietos produktų gamybos ir pardavimo skatinimas, „Kaip padėti rajono ūkininkams gaminti ir parduoti maisto produkciją?“, kuri vyks 2015 m. birželio 17 d. Zarasų rajono savivaldybės administracijos Didžiojoje salėje II a. (Sėlių a. 22, Zarasai). 

Konferencijos programa

11:00 Sveikinimo žodis. Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas.

11:05 Ūkininkų vaidmuo siekiant Zarasų rajono plėtros tikslų. Rajono Savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys.

11:15 Pagrindinės rajono ūkininkų problemos. Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus pirmininkas Darius Viliūnas.

11:45 Zarasų rajono savivaldybės strateginio plėtros plano 2015-2021 m. pristatymas. Ingrida Tatarūnė, Zarasų rajono administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

12:00 Sėkmingi Zarasuose pagamintos maisto produkcijos pardavimo pavyzdžiai. Patirtimi dalinsis Gintaris Petrėnas, Algirdas Šiukščius, Alfonsas Kievišas, Aldona Razmanavičienė.

12:45 Maisto saugos reikalavimai ūkininkų produkcijai. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos atstovas.

13:00 ES paramos galimybės ūkių modernizavimui ir produkcijos gamybai. Lina Petrėnienė, Zarasų rajono administracijos Kaimo plėtros skyriaus vedėja.

13:15 Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės strategija. ES LEADER programos paramos galimybės ūkininkams ir bendruomenėms. Arvydas Veikšra, Zarasų – Visagino regiono vietos veiklos grupės pirmininkas.

13:30Vietos produkcijos pardavimo tinklo kūrimo galimybės. Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus pirmininkas Darius Viliūnas.

13:45 Rajono savivaldybės paramos galimybės kuriant vietos produkcijos pardavimo tinklą. Rajono Savivaldybės administracijos direktorius Ramūnas Keršys.

14:00 Susirinkimo išvados ir pasiūlymai. Konferencijos rezoliucijos priėmimas.

14:30 Diskusijos prie kavos.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriaus informacija

Nuotraukoje Dusetų kraštas, Zarasų raj. (šaltinis www.efoto.lt)

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį