Konkurso „Metų ūkis 2013“ laimėtojų rezultatų apibendrinimas

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1 Konkursą „Metų ūkis“ Lietuvos ūkininkų sąjunga šiemet organizavo jau 20-tą kartą. Tai tikrai pačias ilgiausias tradicijas turintis konkursas, kuris per tiek metų šiek tiek kito savo forma, tačiau esminiai dalykai išliko tie patys. Pirmasis konkursas įvyko 1994 m. pagal tų pačių metų birželio 1 d. LŪS tarybos posėdyje patvirtintus nuostatus ir nuo tų metų jis buvo rengiamas kasmet. Pirmajame konkurse galėjo dalyvauti LŪS nariai, turintys ne mažiau kaip 10 ha žemės. Šio reikalavimo jau senai nebelikę ir šiandien svarbiausia, kad ūkis per pastaruosius metus būtų padaręs realią pažangą ir įvertintas pagal konkurso nuostatus. Aišku, nuo to laiko ūkiai Lietuvoje gerokai pastambėjo, bet tarp laimėtojų tikrai yra įvairaus dydžio puikiai besitvarkančių ūkių.

Jau keletą pastarųjų metų LŪS sprendimas yra toks, kad konkursas gali būti organizuojamas visose Lietuvos savivaldybėse, tačiau į respublikinį apdovanojimą pasiliekame teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų bei mažų savivaldybių laimėtojus. Tai greičiausiai yra ir priežastis, jog kai kurios savivaldybės iš viso neberengia konkurso, o jeigu ir rengia, savo duomenų nepateikia. Aišku, yra ir tokių savivaldybių, kuriose pats ūkininkų sąjungos skyrius nusprendžia nerengti konkurso. Jų teisė, tačiau tokiu būdu jie nuskriaudžia savo ūkininkus, kurie galėtų būti pastebėti ir įvertinti. Šiemet tarp organizavusių „Metų ūkio“ konkursą ne LŪS narių yra Rokiškio ir Ukmergė r.

Pagal šių metų konkurso nuostatus, jo rezultatai iš savivaldybių LŪS administracijai turėjo būti pristatyti iki š.m. spalio 25 d. Šiais metais gavome rezultatus iš 40 savivaldybių. Iš pagal surašytus protokoluose duomenis viso konkurse dalyvavo 463 ūkiai, iš jų buvo išrinkti 120 laimėtojų: 40 pirmos, 41 antros (Kelmės r. sav. antrąją vietą dalinasi brolių Arūno ir Vytauto Maziliauskų ūkiai) ir 39 trečiosios vietų (trečiosios vietos nėra Birštono sav.).

2013 m. tarp pirmos vietos laimėtojų yra du itin stambūs augalininkystės krypties ūkiai. Tai Kretingos r. sav. Valėnų kaimo ūkininkai Jolanta ir Virgilijus Čėsnai, dirbantys 1344 ha žemės, bei Pakruojo r. sav. Meldinių kaimo ūkininkai Vida ir Jonas Jurgeliūnai, dirbantys 1400 ha. Todėl skaičiuojant vidutinį visų šių metų laimėtojų ūkio dydį ha šių ūkių neįtraukėme, kad neiškreiptų statistikos. Vidutinis ūkio dydis 2013 m. tarp visų laimėtojų nustatytas 218 ha, o pirmos vietos laimėtojų vidutinis 270 ha ūkis. Mažiausias pirmos vietos laimėtojų ūkis yra Druskininkų sav. Didžiasalyje ūkininkaujančių Gražinos ir Arvydo Augų 30 ha mišrios specializacijos ūkis. Šiemet norėtųsi atskirai tarp laimėtojų paminėti ir didžiausius gyvulininkystės ūkius. Pirmos vietos laimėtojai iš Tauragės r. sav. Žygaičių kaimo ūkininkai Regina ir Alvydas Merkeliai anketoje nurodė, kad savo ūkyje laiko 218 vnt. melžiamų karvių ir 206 vnt. prieauglio, dirba 316 ha žemės.

Antros vietos laimėtojų vidutinis ūkio dydis 219 ha. Iš jų didžiausi Pakruojo r. sav. Norkūniškio viensėdyje ūkininkaujančių Algirdo Laurikiečo 950 ha augalininkystės ūkis bei Šiaulių r. sav. Poviliškių kaime ūkininkaujančių Dalios ir Edo Sasnauskų augalininkystės ir daržininkystės krypties 800 ha. ūkis. Tuo tarpu hektarų skaičiumi mažiausias – Druskininkų sav. Stračiūnų kaime ūkininkaujančių Jolantos ir Algio Milių 19 ha ūkis, kuriama užsiimama augalininkyste ir laikomos 45 bičių šeimos. Tarp antros vietos laimėtojų didžiausias gyvulininkystės ūkis yra irgi Tauragės r. sav. ūkininkaujančių Mėtos ir Vytauto Rudminų. Jie anketoje nurodė, kad savo ūkyje laiko 125 vnt. melžiamų karvių ir 131 vnt. prieauglio, dirba 286 ha žemės.

Trečios vietos laimėtojų vidutinis ūkio dydis 168 ha, o didžiausi iš jų yra Šiaulių r. sav. Aukštelkės kaime ūkininkaujančių Zitos ir Virginijaus Ivoškevičių 750 ha augalininkystės ūkis bei Šilutės r. sav. Šyšgirių kaime ūkininkaujančių Virginijos ir Jono Macijauskų 430 mišrios specializacijos ūkis, laikantis 107 melžiamas karves, 6 mėsinius ir 153 prieauglio. Tuo tarpu mažiausias – Elektrėnų sav. Pūstakiemio kaime ūkininkaujančių Jūratės ir Raimundo Stirnų 33 ha augalininkystės ūkis. Tarp trečios vietos laimėtojų didžiausias gyvulininkystės ūkis yra Kelmės r. sav. ūkininkaujančių Eglės ir Liudviko Janušauskų gyvulininkystės ūkis, laikantis 270 melžiamų karvių, 150 bulių ir 230 telyčių bei dirbantis 310 ha žemės.

Pastaruoju laiku itin daug diskutuojama dėl žemės nuosavybės 500 ha – užtenka ar ne. LŪS yra išreiškusi nuomonę, kad mūsų narius tenkina maksimalus 500 ha nuosavybės teise turimos žemės dydis. Apibendrinant visų laimėtojų ūkininkų dirbamą žemės plotą pagal užpildytas anketas pasižiūrėjome, kiek ūkininkai turi nuosavos žemės. Tarp visų laimėtojų yra tik vienas ūkininkas, turintis maksimalų nuosavos žemės kiekį. Bendrai tarp pirmos vietos laimėtojų vidutiniškai ūkininkai dirba 126 ha, antrosios – 104 ha, trečiosios – 67 ha nuosavybės teise turimos žemės.

Per pastarąjį dešimtmetį šiemet pirmą kartą tarp laimėtojų vyrauja gyvulininkystės ir mišrios specializacijos ūkiai. Pagal 120 laimėtojų anketose nurodytus duomenis yra 61 gyvulininkystės ir mišrios specializacijos ūkiai (tarp jų 2 ekologiniai), 56 augalininkystės (tarp jų 2 daržininkystės, 6 ekologiniai), bei po 1 paukštininkystės (ančių – 450, žąsų – 100, broilerių-1300, putpelių – 150), kiaulininkystės (800-1000 kiaulių), uogininkystės krypties ūkius.

Ūkininkaujančių laimėtojų vidutinis amžius 45 metai (pirmos vietos – 46 m., antrosios – 45 m., trečiosios – 44 m.), ūkininkauti pradėję vidutiniškai apie 1999-2000 m.

Pagal išsilavinimą savo anketose laimėtojai nurodė, jog didžioji dauguma turi aukštąjį išsilavinimą (28 proc.) ir aukštesnįjį išsilavinimą (28 proc.), spec. vidurinį turi 36 proc., o 8 proc. nurodė turintys kitą išsilavinimą.

Konkurso rezultatų apibendrinimo renginys organizuojamas Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ šeštosios krypties, rėmėjų ir LŪS lėšomis. Šventiškosios renginio dalies generalinis rėmėjas – DNB bankas, pagrindinis rėmėjas – UAB „Biržų žemtiekimas“. Tikimės sulaukti ir kitų rėmėjų paramos. Informaciniai šių metų renginio rėmėjai – „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“, „Mano ūkis“.

Respublikinis laimėtojų rezultatų aptarimo renginys vyks š.m. gruodžio 13 d. (penktadienį) kultūros ir sporto centre „Girstutis“, Kaune. Renginio pradžia 11 val. Visi šio konkurso laimėtojai, renginio rėmėjai, įvairių institucijų atstovai ir tie, kurie savo darbu prisideda prie šio konkurso organizavimo, yra kviečiami dalyvauti šiame renginyje. 

Laimėtojų sąrašą rasite čia.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį