Konkurso „Metų ūkis 2014“ laimėtojų rezultatų apibendrinimas

Desktop

Netrunka metai apsukti savo ratą ir paskelbiamas konkurso „Metų ūkis 2014“ rezultatų apibendrinimas, kaip visų rudeninių darbų pabaigtuvės bei rajoninių švenčių vainikavimas. Konkursą „Metų ūkis“ Lietuvos ūkininkų sąjunga šiemet organizavo jau 21-mą kartą. Tai pačias giliausias bei ilgiausias tradicijas turintis konkursas, kuris per eilę metų išlaikė savo esminius principus. Kasmet pastebimas laimėtojų ūkių stambėjimas, tačiau jų tarpe pasitaiko labai įvairaus dydžio gyvybingų, tvarių, pažangių ir puikiai besitvarkančių ūkių.

LŪS sprendimu konkursas gali būti organizuojamas visose Lietuvos savivaldybėse, tačiau į Respublikinę apdovanojimo šventę pasiliekame teisę kviesti tik dirbančių ir veiklą vykdančių rajoninių ūkininkų sąjungų bei mažų savivaldybių laimėtojus. Galbūt dėl to kai kurios savivaldybės iš viso neberengia konkurso, o jeigu ir rengia, savo duomenų mums nepateikia. Aišku, pasitaiko ir viena kita savivaldybė, kurioje pats ūkininkų sąjungos skyrius nusprendžia nerengti konkurso. Šiemet rezultatų apie įvykusį „Metų ūkio“ konkursą gavome iš ne LŪS narių – Rokiškio ir Ukmergės rajonų savivaldybių. Kelis metus iš eilės šių rajonų atstovus į respublikinį renginį kvietėme, bet šiemet spalio 23 d. įvykusiame išplėstiniame LŪS prezidiumo posėdyje buvo nuspręsta šių savivaldybių laimėtojų neskelbti bendrame laimėtojų sąraše ir į respublikinį renginį nebekviesti. Rokiškio rajono ūkininkų sąjunga nėra LŪS narys ir veiklą vykdo savarankiškai, o Ukmergėje iš viso neatsikuria ūkininkų sąjunga. Apmaudu dėl tų rajonų ūkininkų, nes jie, be jokios abejonės, yra šaunūs ir pažangūs ūkininkai. Sprendimas priimtas, jog organizacijoje turi būti tvarka ir pagarba esantiems nariams, todėl ir išimtys ne nariams gali būti daromos tik ribotą laiką.

Pagal šių metų konkurso nuostatus, jo rezultatai iš savivaldybių LŪS administracijai turėjo būti pateikti iki š.m. spalio 25 d. Šiais metais rezultatus gavome iš 44 savivaldybių, tačiau kaip paminėjome aukščiau, rezultatus skelbiame ir laimėtojus kviečiame iš 42 savivaldybių. Pagal protokoluose surašytus duomenis, konkurse dalyvavo 400 ūkių, iš jų buvo išrinkti 125 laimėtojai: 42 pirmos, 43 antros (Kėdainių r. sav. antrąją vietą dalinasi du ūkiai) ir 40 trečios vietų (trečiosios vietos nėra Kėdainių r. ir Birštono savivaldybėse).

Analizuojant prizinių vietų laimėtojų anketas pastebime, kad 2014 m. tarp pirmos vietos nominantų yra du itin stambūs ūkiai. Tai Kėdainių r. sav. Gudžiūnų kaimo ūkininkai Aurika ir Vaidotas Žičiai, dirbantys 800 ha žemės, bei Varėnos r. sav. Gudakiemio kaimo ūkininkai Vytautas, Remigijus ir Justinas Rauloniai (tėvas ir sūnūs), dirbantys 770 ha ir laikantys 60 bičių šeimų. Vidutinis visų 2014 m. laimėtojų ūkio dydis nustatytas 199 ha, o pirmos vietos laimėtojų vidutinis ūkis – 262 ha. Mažiausias pirmos vietos laimėtojų ūkis yra Druskininkų sav. Radvilonių kaime ūkininkaujančių Albinos ir Vito Kazakevičių – 15 ha mišrios specializacijos ūkis, auginantis kiaules ir raguočius.

Kadangi vis daugiau dėmesio skiriama gyvulininkystės šakai, tai kasmet tarp laimėtojų pastebime ir daugiau mišrių gyvulininkystės ūkių. Tarp pirmos vietos laimėtojų didžiausias šios šakos ūkis yra iš Šilalės r. sav. Tenenių. Ūkininkai Daiva ir Egidijus Gečai anketoje nurodę, kad savo ūkyje laiko 675 galvijus, iš jų 276 yra melžiamos karvės. Jie dirba 410 ha žemės.

Antros vietos laimėtojų vidutinis ūkio dydis 196 ha. Iš jų didžiausi Panevėžio r. sav. Daniūnų kaime ūkininkaujančių Reginos ir Valento Gutauskų 650 ha augalininkystės ūkis bei Biržų r. sav. Meilūnų kaime ūkininkaujančių Simonos ir Audriaus Stačkūnų ekologinis gyvulininkystės ūkis: čia dirbama 510 ha ir laikoma 270 galvijų. Tuo tarpu hektarų skaičiumi mažiausias – Raseinių r. sav. Sujainių kaime ūkininkaujančios Elenos Borusienės 37 ha ūkis, kuriame užsiimama gyvulininkyste – laikomos 24 karvės bei 18 vnt. prieauglio.

Tarp antros vietos laimėtojų didžiausias mišrus gyvulininkystės ūkis yra Prienų r. sav. Gerulių kaime ūkininkaujančių Rasos ir Algimanto Mieliauskų. Jie anketoje nurodė, kad savo ūkyje laiko 100 melžiamų karvių, 82 penimus bulius ir 140 vnt. prieauglio, dirba 450 ha žemės.

Trečios vietos laimėtojų vidutinis ūkio dydis 138 ha, o didžiausi iš jų yra Varėnos r. sav. Urkionių kaime ūkininkaujančių tėvo Stasio ir sūnaus Manto Kierų 470 ha mišrus ūkis, kuriame laikomos 24 melžiamos karvės ir 8 vnt. prieauglio bei Pasvalio r. sav. Pumpėnuose ūkininkaujančių Vilmos ir Donato Matuzevičių 354 ha mišrios specializacijos ūkis, laikantis 70 avių. Tuo tarpu mažiausias – Tauragės r. sav. Barsukynės kaime ūkininkaujančių Ritos ir Kęstučio Stankų 20 ha gyvulininkystės ūkis, kuriame auginamos 44 melžiamos karvės ir 14 vnt. prieauglio.

Tarp trečios vietos laimėtojų didžiausias mišrus gyvulininkystės ūkis yra Marijampolės r. sav. ūkininkaujančių Astos ir Juozo Botyrių ūkis, laikantis 150 galvijų ir dirbantis 150 ha žemės.

Ūkininkams labai svarbi nuosava žemė. Apibendrindami duomenis apie visų laimėtojų dirbamą žemės plotą pastebėjome, jog pirmos vietos laimėtojai vidutiniškai dirba 133 ha, antrosios – 92 ha, trečiosios – 60 ha nuosavybės teise turimos žemės.

Yra tradicija, kasmet tarp laimėtojų paminėti jauniausią ir vyriausią ūkininkus. 2014 m. vyriausias tarp laimėtojų yra Marijampolės r. sav. pirmos vietos nominantas 75 m. Mangirdas Krunkaitis, puikiai besitvarkantis 409 ha augalininkystės krypties ūkyje. Jauniausias yra 24 m. Gediminas Kontrimavičius iš Jonavos r. sav., konkurse užėmęs trečiąją vietą su 94 ha augalininkystės ūkiu.

Šiemet, kaip ir praėjusiais metais, tarp laimėtojų vyrauja mišrios specializacijos ūkiai. Pagal 125 nominantų anketose nurodytus duomenis, yra 75 gyvulininkystės ir mišrios specializacijos ūkiai (tarp jų 6 ekologiniai) ir 50 augalininkystės ūkių (tarp jų 4 daržininkystės, 1 gėlininkystės ūkis). 47 mišrios specializacijos  ūkiuose pagrinde užsiimama augalininkyste ir gyvulininkyste: laikomos karvės, prieauglis ar mėsiniai galvijai. Tačiau yra po vieną kitą ūkį, turintį kiaulių, elnių, danielių, arklių ar avių. Prienų r. sav. Jiezne įsikūrę ūkininkai Romutė ir Valdas Mazuroniai nurodė turintys mišrų ūkį ir auginantys 18 000 vnt. broilerių. O Šiaulių r. sav. Džiugikių kaime ūkininkaujantys Audronė ir Mindaugas Kerai anketoje įrašė, kad augina sraigės.

Iš laimėtojų norisi išskirti dar kelius išskirtinius ūkius. Tai Vilkaviškio r. sav. pirmos vietos laimėtojas žemės ūkio kooperatyvas „Senoji kryžkelė“, užsiimantis medinių žaislų gamyba, didmenine pieno prekyba ir teikiantis agroserviso paslaugas. Kooperatyve dirba 40 žmonių. Tuo tarpu Trakų r. sav. pirmos vietos laimėtojai Lilija ir Stasys Rizgeliai įsirengę pieno perdirbimo cechą ir gamina sūrius. Šiaulių r. sav. Tvibių kaime ūkininkaujančių Romos ir Antano Baliutavičių daržininkystės ūkis turi išskirtinės kokybės ir trumpos maisto grandinės ūkio sertifikatus.

Ūkininkaujančių laimėtojų vidutinis amžius – 46 metai (tarp pirmos vietos – 49 m., antrosios – 45 m., trečiosios – 44 m.), ūkininkauti pradėję vidutiniškai apie 1999-2000 m.

Didžioji dauguma nominantų savo anketose nurodė, jog turi aukštąjį išsilavinimą (41 proc.), aukštesnįjį išsilavinimą ir spec. vidurinį išsilavinimą turi panašus kiekis konkurse dalyvavusių ūkininkų – 30 proc. ir 22 proc. atitinkamai. 7 proc. nurodė turintys kitą išsilavinimą.

Nuo 2010 m. konkurso respublikinis rezultatų apibendrinimo renginys organizuojamas dalinai Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ šeštosios krypties lėšomis. Kadangi kasmet šios priemonės lėšos ženkliai mažinamos, tai be rėmėjų ir LŪS narių lėšų renginio nepavyktų suorganizuoti. Šventinės renginio dalies generalinis rėmėjas – DNB bankas, pagrindinis rėmėjas – UAB „Biržų žemtiekimas“. Laukiame ir kitų kasmet padedančių rėmėjų paramos. Informaciniai šių metų renginio rėmėjai – „Ūkininko patarėjas“, „Kaimo laikraštis“, „Mano ūkis“, portalas „Agroakademija“.

Respublikinis laimėtojų rezultatų aptarimo renginys vyks š.m. gruodžio 5 d. (penktadienį) kultūros ir sporto centre „Girstutis“, Kaune. Renginio pradžia 11 val. Visi 2014 metų konkurso laimėtojai, renginio rėmėjai, įvairių institucijų atstovai ir tie, kurie savo darbu prisideda prie šio konkurso organizavimo, yra kviečiami dalyvauti šiame renginyje. 

Visus konkurso „Metų ūkis 2014″ nugalėtojus rasite čia.

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį