Konkurso „Metų ūkis 2014″ prizininkai Akmenės rajone

manukis_azuolai Paskutinį šių metų lapkričio penktadeinį vykusioje ra­jo­no žem­dir­bių šven­tė­je Nau­jo­sios Ak­me­nės kul­tū­ros rū­muo­se buvo pa­svei­kin­ti kon­kur­so „Me­tų ūkis 2014“ pri­zi­nin­kai. Nu­ga­lė­to­jais ta­po Kruo­pių se­niū­ni­jo­je ūki­nin­kau­jan­tys Sand­ra ir Va­lius Ąžuo­lai. Jie 2010 metais buvo trečiosios vietos prizininkai, o 2011 metais užėmė antrąją vietą. Ge­riau­si ūki­nin­kai au­gi­na kvie­čius, žir­nius, pu­pas ir rap­sus.

Antrąją vietą 2014 metų konkurse užėmė Jolanta ir Vytautas Jurgeliai, o trečioji atiteko Gitanai ir Valdui Baranauskams.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį