Konkurso „Metų ūkis 2022″ rezultatai

kvietimas_2023_uzsklanda mazinta

(2023-02-02)

Praėjusieji metai buvo pilni iššūkių, nerimo, rūpesčio ir nepasitikėjimo. 2022 m. vasario 24 d. Rusijai užpuolus Ukrainą pasaulis stipriai susvyravo. Ekonominis stabilumas pasidarė kaip niekada nenuspėjamas. Dar daugiau sumaišties atsirado dėl žaliojo kurso padiktuotų ambicingų tikslų, kuriuos Lietuvos politikai aklai, neatsižvelgdami į kardinaliai pasikeitusius iššūkius ekonomikoje, įgyvendino tęsdami kūrimą vis naujų ir griežtesnių reikalavimų žemės ūkio veiklai, kai tuo metu kitų valstybių narių vyriausybės priiminėjo sprendimus, atsižvelgdamos į besikeičiančią ekonominę ir politinę situaciją. Nepalankiai kintanti konkurencinė aplinka didino žemdirbių nusivylimą, norą ir galimybes investuoti į verslo plėtrą ir modernizavimą. Tačiau ne visi ūkininkai prarado pasitikėjimą. Tą įrodo ir konkurso laimėtojų pasiekti rezultatai. Lietuviai visad pasižymi darbštumu, siekiu prisitaikyti, dėl to atrodo, jog esame labai kantrūs. Lietuvos politikai turi tikrai stengtis palaikyti savus, o ne tik krauti vis didesnę administracinę naštą ir aklai bandyti įtikti Briuselio politikų ir biurokratų reikalavimams.

Konkursas “Metų ūkis” 2022 m. įvyko jau dvidešimt devintą kartą. Per beveik visą konkurso organizavimo istoriją konkurso tikslas lieka tas pats – skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekti gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau ir gražiau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti pažangiausius savivaldybėje. Konkursas organizuojamas remiantis patvirtintais konkurso nuostatais. Laimėtojais kasmet tampa labai įvairaus dydžio tvarūs, pažangūs, perspektyvūs ir šauniai besitvarkantys ūkiai, o konkurso dalyviai dalyvauja įvairiose Lietuvos kaimo plėtros priemonių programos priemonėse, modernizuoja ūkius savo ir Europos Sąjungos paramos lėšomis bei nuolat ieško inovatyvių sprendimų, norėdami išsilaikyti besikeičiančios rinkos ir klimato sąlygomis. Ūkininkai stengiasi ne tik dėl asmeninės gerovės, bet ir kad šalies žemės ūkis būtų pagrindas savo kraštą  apsirūpinti kokybišku maistu.

Per tiek metų šio konkurso apdovanojimai vykdavo tų pačių metų pabaigoje arba sekančiais metais po jo organizavimo, kaip buvo nuspręsta ir šį kartą.

2023 m. vasario 3 d. Panevėžyje, Juozo Miltinio dramos teatre bus apdovanoti ir pagerbti konkurso „Metų ūkis 2022“ laimėtojais tapę po 33 pirmos, antros ir trečios vietos laimėtojų ūkiai (bendrai 99 ūkiai). Jo metu bus aptarti konkurso rezultatai, vyks svečių sveikinami ir visų laimėtojų apdovanojami, jaukias akimirkas kurs koncertinė programa.

Konkurso vertinimo komisijos rajonuose yra sudaromos iš savivaldybės konkurso organizatorių: LŪS rajono skyriaus, LŽŪKT rajono biuro, rajono žemės ūkio skyriaus atstovų, kitų žemdirbiškų organizacijų atstovų, pasikviečiant praėjusių metų konkurso laimėtojus – ūkininkus, spaudos atstovus ir rėmėjus.

Lietuvos ūkininkų sąjunga  vienija 40 rajoninį skyrių, tačiau ne visi 2022 metais organizavo konkursą. Bendrai konkurse dalyvavo 323 ūkiai. Iš jų išrinkti bendrai 99 nugalėtojai iš 33 savivaldybių. Svarbiausia – paieškoti ir paskatinti tuos, kurie labai stengiasi, daug dirba bet ne visad yra pastebimi. Beje, per pastaruosius keletą metų ūkių lankyme pirmauja Kauno rajono ūkininkų sąjungos suburta konkurso vertinimo komisija, kuri kasmet stengiasi aplankyti vis daugiau ūkių savam rajone. Jeigu 2021 m. jie aplankė 51 ūkį, tai 2022 m. jie nurodė, jog aplankė net 78 ūkius, tačiau laimėtojais galiausiai išrinko kaip to reikalauja konkurso nuostatai – 3 ūkininkų šeimas. Geriausiais pripažinti Jonatos ir Tomo Raudonių augalininkystės krypties 340 ha ūkis, kuriame šeima augina rapsus, kvietrugius, kviečius ir žirnius. Tuo pačiu vieno hektaro plote vystoma gėlininkystė ir daržininkystė, o dar vienas hektaras skirtas graikiniams riešutmedžiams. Ūkininkai turi ir papildomą verslą – atnaujina metalo gaminius.

Jau yra tapusi tradicija, kad kiekvieną kartą yra paminimas vyriausiasis ir jauniausias konkurso dalyvis. Šiai metais peržiūrėjus visų laimėtojų nurodytus duomenis taip sutapo, jog vyriausias ir jauniausias konkurso dalyvis yra toje pačioje šeimoje ūkininkaujantys. Tai Druskininkų sav. pirmos vietos laimėtojai – Baublių šeimos ūkis. Jame dirba senelis, tėvas ir sūnus. Aštuoniasdešimtmetį pernai atšventęs Algirdas Jonas buvo pirmasis šio šeimos ūkio įkūrėjas, pradėjęs ūkininkauti nuo nedidelio augalininkystės ūkio. Jo sūnus Tomas Baublys dažnai jam padėdavo, o baigęs agronomijos mokslus tuometinėje Žemės ūkio akademijoje nusprendė pats įsikurti atskirai ant senelių 15 ha paveldėtos žemės, o su laiku perėmė ir tėvo ūkį. Tomo sūnus dvidešimt penkerių Žygimantas irgi registravo savo ūkį ir tada, gavęs jaunojo ūkininko įsikūrimo paramą, įsigijo 15 angusų veislės telyčių bandą. Tad dabar tėvas su sūnumi bendrai dirba mišriame 130 ha ūkyje, laiko išsiplėtusią apie 100 angusų veislės galvijų bandą (karvės žindenės ir jų prieauglis), o senelis Algirdas Jonas daugiau rūpinasi bičių šeimomis, dar laikoma karvute ir vištų pulkeliu, išlaikant tradiciją, kad daug ką galima užsiauginti patiems.

Bendrai vertinant rezultatus, nugalėtojų amžius per pastaruosius metus jaunėja. Tarp pirmos vietos laimėtojų vidutinis amžius yra 46 metai, antroje ir trečioje vietose  – po 44 m.

Kaip anksčiausiai savo ūkius įregistravusius, pagal anketų duomenis radome 3 ūkininkų ūkius, nurodžiusius 1990 metus. Tai Kėdainių pirmos vietos laimėtojai Stasė ir Algimantas Kižauskai, kurie su dviejų sūnų Mariaus ir Modesto šeimomis yra nurodę, jog šiuo metu dirba ir bendrai valdo 1000 ha apimantį ir tikrai moderniai išplėtotą augalininkystės krypties ūkį. Tai ir didžiausias augalininkystės krypties ūkis tarp visų 2022 m. konkurso laimėtojų. 1990 m. metais savo ūkį registravo ir Radviliškio pirmos vietos laimėtojai Vaida ir Jonas Ruškiai. Jų augalininkystės ūkis šiuo metu užaugęs iki 800 ha dirbamų plotų, ūkyje laikoma ir 40 bičių šeimų. Anykščių rajono III vietos laimėtojai Nijolės-Liucijos ir Kęstučio Skudų ūkiui rajone vykusioje apdovanojimų šventėje 2022 m. rugsėjo mėn. buvo įsteigta nominaciją „Už ilgametę kantrybę ir ištvermę, sumanumą, sukuriant pavyzdinį šeimos pienininkystės ūkį“. Jie irgi tais pačiai metais pradėjo ūkininkauti, kai Lietuva tik žengė pirmuosius nepriklausomybės žingsnius.

Pagal anketose nurodytą išsilavinimą daugiausiai – 51 proc. sudaro aukštąjį mokslą turintys ūkininkai. Aukštesnįjį nurodė 12 proc., spec. vidurinį 31 proc., vidurinį 5 proc., o kitą išsilavinimą 2 proc. laimėjusiųjų.

Pagal ūkininkų ūkių specializaciją tarp visų trijų vietų laimėtojų ūkiai pasiskirstę taip: 55 augalininkystės ūkiai, iš kurių 2 ekologiniai, o po vieną nurodę papildomai užsiimantys sodininkyste ir bitininkyste; 19 gyvulininkystės krypties ūkių, iš kurių taip pat yra 4 ekologiniai; 21 mišrios specializacijos ūkis, iš kurių 2 ekologiniai ir 1 papildomai užsiima bitininkyste. Yra po 2 daržininkystės ir sodininkystės krypties ūkius bei 3 uogininkystės ūkiai, iš kurių 1 ekologinis ir 2 turintys NKP ženklą (pagal nacionalinę maisto kokybės sistemą pagaminti produktai). Kaip pastebėta, tradicinės šakos dominuoja tarp pirmos ir antros vietos, o didesnė ūkių įvairovė yra tarp trečios vietos konkurso laimėtojų. Be to, tarp trečios vietos laimėtojų ir daugiausiai ekologinių.

Atkreiptinas dėmesys, jog Tauragės ir Telšių r. savivaldybėse iš 3 vietų laimėtojų po 2 laimėtojus yra sertifikuotos ekologinės gamybos ūkiai. Tauragės rajone – pirmos vietos laimėtojai Agnė ir Paulius Macai, laikantys karvių, telyčių, prieauglio bei trečios vietos laimėtojai Karolina ir Rimantas Dirmeikiai, laikantys mėsinius aubrukų veislės galvijus. Telšių rajone ekologiniai ūkiai yra pirmos vietos laimėtojo Andriaus Domarko bei antros vietos laimėtojų Palmiros ir Jono Šilingų ūkis. Abu ūkiai užsiima gyvulininkyste ir turi melžiamų karvių.

Kasmet matome, kad konkurse laimėtojai yra įvairių dydžių ūkiai. Vidutinis ūkio dydis tarp pirmos vietos laimėtojų yra apie 250 ha, neįtraukiant dviejų pačių didžiausių (1000 ha ir 800 ha ūkių) ir vieno paties mažiausio (5 ha). Tarp antros vietų laimėtojų visus skaičiuojant ūkius, vidutis ūkio dydis yra 172 ha, o tarp trečiosios – 125 ha.

„Maistui reikia skonio“ – taip save pristato tarp pirmos vietos laimėtojų esantis mažiausias Kretingos rajono sav. Gedvilų šeimos 5 ha ūkis „Prieskonių jūra“, kurį Laukžemėje įkūrė palangiškiai broliai Andrius ir Vytautas Gedvilai bei su jais nuo vaikystės Palangoje augęs Mindaugas Milašius. Broliai nemažai laiko yra dirbę Norvegijoje, o konkrečiai Andriaus penkiolikos metų darbo patirtis įvairiuose Norvegijos ūkiuose ir ypač auginant prieskonines žoleles ir tapo tas universitetas, kuris suteikė itin daug taip reikalingų ir teorinių, ir ypač praktinių žinių. Netgi pirmasis šiltnamis buvo parsigabentas iš Norvegijos, įsigyjant jį iš pagyvenusio ūkininko, nusprendusio dėl savo amžiaus jau atsisakyti tokios veiklos. Norvegai viską pardavė labai priimtinomis kainomis, paskatino lietuvius imtis savo verslo ir negailėjo rimtų patarimų iš tokios veiklos ilgametės patirties.

Pakruojo rajono Žeimelio seniūnijos Grikpėdžių kaime ūkininkauja trys Pakalniai: du broliai – 30-metis Robertas ir 27 metų Deividas ir bei jų tėvas Laimontas. 2022 m. konkurse II v. laimėtojais yra broliai. Beje, prieš daugiau nei 20 metų, norėdami užsidirbti pinigų ir įkurti ūkį, brolių tėvai Laimontas ir Žyginta Pakalniai taip pat buvo išvykę padirbėti į užsienį. Sugrįžę į gimtąjį kraštą, jie nusipirko 30 ha žemės ir įregistravo valdas.  Jų ūkininkavimo pradžia buvo 2000-ieji metai. Po kurio laiko tėvo pramintu keliu pasuko abu sūnūs. Robertas savo ūkį įregistravo 2014 m., o Deividas – 2020 m. Ūkininkavimo pradžiai tėvas sūnums dovanojo po keletą hektarų žemės. Paskui broliai įsigijo ir išsinuomojo daugiau žemės, jų dirbami plotai padidėjo. Dabar Robertas dirba apie 145, o Deividas apie 120. Bendrai su tėvu jie augina žieminius rapsus, žieminius ir vasarinius kviečius, miežius, žirnius ir kmynus. Robertas ir Deividas baigę Aleksandro Stulginskio universitetą (dabartinę VDU Žemės ūkio akademiją). Robertas studijavo transporto mašinų inžineriją, o jo brolis pasirinko agronomijos studijas. Jie abu baigę ir magistrantūrą.

Šiuo metu daugelis girdime, jog dalis ūkininkų tiesiog traukiasi iš veiklos, ypač pienininkystės sektoriuje, gaudami itin drastiškai mažinamas pieno supirkimo kainas ir neberasdami kur jau mažintis savo ūkio sąnaudų. Norisi tikėti, kad konkurso laimėtojai mato savo ateitį ir nusiteikę toliau tęsti savo šeimos tradicijas ūkininkaujant.

Tarp gyvulininkystės ūkių išsiskiria Skuodo rajono savivaldybės pirmos vietos laimėtojų Baltrimų kaime ūkininkaujančių Gintarės ir Alvydo Vaitkų ūkis, turintis apie 100 melžiamų karvių, tiek pat veislinių telyčių. Ūkininkai yra kooperatyvo „Pienas LT“ nariai, dirba 170 ha žemių.

Vieną didžiausių mišrios krypties ūkių dirba  Plungės rajono savivaldybės pirmos vietos laimėtojai Laima ir Mindaugas Grikštai. Laima rūpinasi pieninių karvių banda, o Mindaugas augalininkystės sritimi ir ūkio vadyba. Pasak jų, ūkininkavimas mišriame ūkyje turi privalumų, nors kartais dėl gyvulininkystės ir kyla dvejonių. Ūkis išplėstas iki 400 ha, melžiama 116 holšteinizuotų karvių, auginama prieauglio. Pašarus bandai ūkininkai užaugina savame ūkyje: miltus, kukurūzų silosą, šienainį. Papildomai gyvuliams šerti ūkininkai perka rapsų, sojų, mineralų.

Informaciniai rėmėjai: laikraščiai „Ūkininko patarėjas“ ir „Kaimo laikraštis“, portalas https://ukininkopatarejas.lt/ ir “Agro TV”, agroverslo žurnalas „Mano ūkis“ ir  portalas www.manoukis.lt, portalas www.agroakademija.lt tikrai ne kartą metų eigoje skelbė plačiau apie laimėjusius ūkius, jų kasdienybę bei iššūkius.

Konkurso “Metų ūkis 2022” apibendrinimo renginio generalinis rėmėjas – UAB AGROKONCERNAS, ilgametis pagrindinis šio renginio rėmėjas – UAB ŽEMTIEKIMAS, specialieji šio renginio rėmėjai – SWEDBANK ir UAB Agro solis (HumiLat).

UAB „Žemtiekimo“ komandai yra didelė garbė būti ilgamečiu LŪS sąjungos organizuojamo konkurso „Metų ūkis“ pagrindiniu partneriu. Džiaugiamės turėdami galimybę šventės metu kartu pasidžiaugti efektyviausių ir pažangiausių ūkių sėkme, taip pat asmeniškai sutikti ir pasveikinti visus konkurso laimėtojus. Šis konkursas žavi ne tik tuo, kad jo metu yra išaiškinami sėkmingiausi savivaldybių ūkiai, bet tuo pačiu jie yra skatinami dalintis gerąja patirtimi ir siekti dar efektyvesnių rezultatų plėtojant ūkinę veiklą“ – pastebėjimais mielai dalinosi UAB „Žemtiekimas“ generalinis direktorius Saulius Silickas.

Pasak konkurso „Metų ūkis 2022“ apibendrinimo renginio generalinio rėmėjo UAB „Agrokoncernas“ komercijos direktoriaus Arno Radzevičiaus, labai svarbu pastebėti ir paskatinti ūkininkus, kurie savo darbu, idėjomis ir patirtimi prisideda prie žemės ūkio sektoriaus progreso. „Mūsų įmonės tikslas yra padėti ūkininkams dirbti sėkmingai. Esame įsitikinę, kad sėkmingame versle dirba žmonės, kuriems yra svarbus ne tik pelnas, bet ir vertybės, socialinė atsakomybė. Todėl didžiuojamės galėdami paspausti rankas šių apdovanojimų nugalėtojams ir laureatams. Džiaugiamės galėdami kartu kurti ateitį žemėje ir užtikrinti žmonėms sveiką bei kokybišką maistą“, – sako A. Radzevičius.

„Džiaugiuosi, kad jau ne vienerius metus  esame „Metų ūkio“ šventės dalimi bei patikimu ir ilgalaikiu ūkininkų finansiniu partneriu“, – sako Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė, „Swedbank“ smulkių verslo klientų ir rinkodaros skyriaus vadovė. – „Pastaruosius ketverius metus ūkininkų finansavimo apimtys „Swedbank“ augo net 3 kartus, o tikėjimas šio sektoriaus perspektyvomis stiprėja toliau.“

Kiti šio apibendrinimo renginio rėmėjai: UAB SCANDAGRA, Syngenta Lietuva, AB LYTAGRA, Ginto Vaičėno įmonė „Šoklys“ ir UAB „Apsaga“, UAB IVABALTĖ, UAB Dojus Agro, UAB BASF, UAB ROVALTRA, pasėlių draudimo bendrovė VH Lietuva, UAB Vaderstad, VšĮ LŽŪKT.

„Esame dėkingi visiems! Renkantiems laimėtojus, sutinkantiems dalyvauti konkurse ir prisidedantiems prie jų apdovanojimų šventės bei viešinimo. Esame vieni su kitais tampriai susiję.“ –dėkoja LŪS pirmininkas Raimundas Juknevičius.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį