KVIEČIAME DALYVAUTI APDOVANOJIMUOSE „KRAŠTO AUKSAS“

Krasto auksas

(2019-11-15)

Lietuva garsėja savitomis ir unikaliomis asmenybėmis, kurios yra unikalios tarsi gintaro kruopelytės. Unikalūs ir šių asmenybių vykdomi projektai gerinantys Lietuvos žemės ūkį, gyvenimo kokybę kaimuose bei mažuose miesteliuose. Sėkmingai vykdomi Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos (toliau – KPP) projektai – pamatas kuriant šių dienų ir ateities kartų gerovę – juk kaime gyventi gera.
Projekto idėja – skirta viešinti KPP sėkmingiausius projektus, kurie tarsi ilgaamžis Lietuvos auksas garsina ir puošia mūsų valstybę. Krašto auksas tai mūsų pradžių pradžios, senovės ir dabarties saugotojas bei simbolis, tai – Lietuvos Gintaras. Lietuvai tai labiausiai tinkamas akmuo, nes formuojasi ir gyvena toje pačioje aplinkoje kaip ir mes. Gintaras suteikia kūrybiškumo, neša sėkmę ir ramybę. Šios visos savybės bei epitetai nusako ir KPP projektų vykdytojų originalumą, kūrybiškumą, pasišventimą Lietuvos kraštui. Sėkmingai vykdoma veikla tarsi gintaro luitai formuojasi ir spindi mūsų krašte.
Projekto tikslas – organizuojant bei įgyvendinant KPP projektų konkursą ir 10 renginių ciklą – KRAŠTO AUKSAS didinti KPP žinomumą, viešinti 2014–2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos įgyvendinimo gerąją patirtį bei pasiektus rezultatus. Skatinti aktyvesnį dalyvavimą kaimo plėtros procesuose – įtraukti naujus kaimo plėtros dalyvius į žemės ūkio, miškų ūkio ir kaimo plėtros procesus, paskatinti visas suinteresuotąsias šalis įsitraukti į informacijos ir žinių sklaidos procesus, viešinti EIP veiklos grupių veiklą, skatinti inovacijas žemės ūkyje, maisto gamyboje, miškininkystėje, kaimo vietovėse. Bus apdovanoti geriausi KPP projektų vykdytojai arba paramos gavėjai jau įgyvendinę projektus.

Siūlykite pretendentus – Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos projektų vykdytojus arba paramos gavėjus jau įgyvendinusius projektus.
Projektas turi būti pilnai baigtas vykdyti.

Kas gali siūlyti pretendentus apdovanojimams?
Konkursui pretendentus gali teikti visos norinčios organizacijos bei fiziniai asmenys.

Kaip teikti paraišką?
1. Užpildykite SĖKMINGIAUSIŲ 2014-2020 M. KPP PROJEKTŲ APDOVANOJIMŲ “KRAŠTO AUKSAS” anketą (anketą bei kitą informaciją rasite: http://www.lkbs.lt/index.php?2145852289) ir pridėkite 3-5 nuotraukas (projekto, jo vykdytojo ir pan.)
2. Užpildytą anketą atsiųskite elektroniniu paštu krasto.auksas@gmail.com

PARAIŠKŲ LAUKIAME IKI 2019 M. LAPKRIČIO 30 D.

Kur kreipkis kilus klausimams?
Iškilus klausimams dėl paraiškų teikimo ar konkurso eigos, prašome kreiptis nurodytais kontaktais:
Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga
Tel. 8 610 64152; 8 698 11310
El.paštu: krasto.auksas@gmail.com

Lietuvos kaimo bendruomenių sajungos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį