- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Lie­tu­vos ūki­nin­kų są­jun­gos Aly­taus sky­riaus „Dzū­ki­jos ūki­nin­kas“ na­riai – Vi­ta­li­ja ir Al­gi­man­tas Že­mai­čiai

Vitalija ir Algimantas Žemaičiai –  stambiausio privataus Lietuvos gėlininkystės ūkio savininkai, sėkmės lydimi verslininkai.

Visas straipsnis čia


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/lie%c2%adtu%c2%advos-uki%c2%adnin%c2%adku-sa%c2%adjun%c2%adgos-aly%c2%adtaus-sky%c2%adriaus-dzu%c2%adki%c2%adjos-uki%c2%adnin%c2%adkas-na%c2%adriai-vi%c2%adta%c2%adli%c2%adja-ir-al/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos