Lietuvai didesnis finansavimas kovai su afrikiniu kiaulių maru

Europos Komisija padidins finansavimą Lietuvai dėl afrikinio kiaulių maro. Lietuva už išlaidas, patirtas vykdant AKM priemones, gaus 1 937 840 mln. EUR paramos. Šios lėšos kompensuos išlaidas, kurias patyrė valstybė, skirdama finansavimą priemonėms, padėsiančioms apsisaugoti nuo afrikinio kiaulių maro.

„Ši parama – tai beprecedentis įvykis paramos skirstyme, Lietuvai yra padaryta išimtis, kuri buvo pasiekta ilgų ir atkaklių derybų metu. Afrikinis kiaulių maras palietė ne tik Lietuvą, mes esame buferinė zona, sauganti visą Europą“, – sako žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.

Europos Komisija ketina Lietuvai kompensuoti 75 proc. išlaidų, patirtų kompensacijoms kiaulių laikytojams už dėl afrikinio kiaulių maro ligos sunaikintas arba, taikant ligos prevencijos priemones, priverstinai paskerstas kiaules, kompensacijoms už patalpų ir įrangos dezinfekcijos, taip pat dezinsekcijos išlaidas, informacijos kampanijoms, mėginiams imti ir laboratoriniams tyrimams, įrangai, skirtai gyvūnų gaišenoms sunaikinti, įsigyti.

Lietuvoje nuo šių metų sausio mėnesio patvirtinti 27 AKM atvejai laukinėje faunoje ir 6 – kiaulių ūkiuose.

Lietuva, susivienijusi su kaimyninėmis valstybėmis Estija, Latvija, Lenkija, dar vasarą kreipėsi į Europos Komisiją dėl nuostolių kompensavimo. Padidintas finansavimas – tai vienas iš ministerijos derybų su Europos Komisija rezultatų.

Žemės ūkio ministerijos informacija 

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį