Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo pakeitimai

(2016-12-29)

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo pakeitimai, pagal kuriuos žemės ūkio veikla apims ir pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) žemės ūkio produktų supirkimą iš savo narių ir jų realizavimą. 

 Papildžius žemės ūkio veiklos sąvoką, siekiama, kad būtų užtikrinta sąžininga konkurencija tarp visų žemės ūkio veiklą vykdančių subjektų, sustiprintas kooperatyvų vaidmuo maisto grandinėje, jie sėkmingai plėstų vykdomą veiklą ir būtų įgyvendinti pagrindiniai kooperacijos tikslai bei principai. Pakeitimai numato, kad žemės ūkio veikla bus laikoma ne tik veikla, apimanti žemės ūkio produktų gamybą, savos gamybos žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ar ne maisto produktų realizavimą, taip pat paslaugų žemės ūkiui teikimą ir (arba) geros agrarinės bei aplinkosaugos žemės būklės palaikymą, bet ir veikla, apimanti pripažintų žemės ūkio kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) žemės ūkio produktų supirkimą iš savo kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių, jų realizavimą, iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimą ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimą. Įgyvendinant įstatymą parengta Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodika, pagal kurias pripažintų kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamos, gautos iš savo kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) narių supirktų žemės ūkio produktų realizavimo bei iš savo narių supirktų žemės ūkio produktų perdirbimo ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimo, priskiriamos prie žemės ūkio veiklos pajamų. Pažymėtina, kad Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos nuostatos bus taikomos apskaičiuojant pajamas už 2017 ir vėlesnius metus.

 ŽŪM informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį