- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Lietuvos ūkininkų sąjunga turi naują vadovą – ūkininką Raimundą Juknevičių

Raimis mazinta

2021-04-13

Balandžio 12 d. popietę nuotoliniu būdu LŪS nariai susirinko į rinkiminį suvažiavimą. Jo metu balsų skaičiavimo komisija, kuri buvo patvirtinta 2021 m. kovo 29 d. vykusiame išplėstiniame LŪS prezidiumo narių posėdyje, susumavo gautų balsavimo biuletenių rinkimų rezultatus. Dėl karantino niekaip nepavykstant susiorganizuoti gyvo ir visiems nariams aiškaus įprasto suvažiavimo ir tebesant neaiškumui kada tai bus įmanoma, įvertinus visas aplinkybes, pasirinktas toks išankstinio balsavimo paštu būdas. Suvažiavimo dieną buvo gauti 38 išankstinio balsavimo biuleteniai iš 41 nario. 

Suvažiavimo dieną LŪS būstinėje Kaune susirinko LŪS pirmininkas Jonas Talmantas ir patvirtintos balsų skaičiavimo komisijos nariai: Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Genutė Staliūnienė, LŪS Marijampolės skyriaus pirmininkas Sigutis Jundulas, Jonavos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas Ričardas Žebrauskas, Prienų rajono ūkininkų sąjungos pirmininko pavaduotojas Ovidijus Drūlia.

2021_04_12_1

2020 m. rugsėjo 14 d. išplėstiniame LŪS prezidiumo posėdyje kandidatais į LŪS pirmininkus buvo patvirtinti LŪS pirmininkas Jonas Talmantas ir LŪS vicepirmininkas, Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius. 2021 m. kovo 29 d. išplėstiniame nuotoliniame LŪS prezidiumo posėdyje LŪS pirmininkas Jonas Talmantas savo kandidatūrą atsiėmė ir LŪS pirmininko rinkimuose atsisakė dalyvauti.

Todėl kandidatu į LŪS pirmininko postą liko tik Raimundas Juknevičius, už kurį balsavo 35 nariai.

2021_04_12_3

Raimundas Juknevičius ūkininkauti pradėjo 2001 m. ir šiuo metu su žmona Laima valdo per 160 ha augalininkystės ūkį Šiaulių rajone. Nuo 2011 m. vidurio LŪS prezidiumo narys, o nuo 2017 m. liepos mėn. buvo ir LŪS vicepirmininkas. Ilgametis Šiaulių krašto ūkininkų sąjungos pirmininkas. 2009 m. pabaigoje įsteigto žemės ūkio kooperatyvo „Šiaulių aruodas“ vienas iš steigėjų ir valdybos narys.

2021_04_12_5

LŪS vicepirmininkai kandidato į LŪS pirmininkus teikimu buvo renkami 4 iš 8 kandidatų, o į LŪS prezidiumą buvo galima rinkti 14 asmenų iš 39 LŪS narių – rajoninių skyrių pasiūlytų atstovų. Biržų rajono ūkininkų sąjunga ir Šiaulių krašto ūkininkų sąjunga į LŪS prezidiumą savo kandidatų nepasiūlė.

Susumavus rezultatus, naujoji LŪS vadovybė atrodo taip (pilna LŪS prezidiumo narių sudėtis):

 1. Pirmininkas Raimundas Juknevičius
 2. Vicepirmininkas Zigmantas Aleksandravičius
 3. Vicepirmininkas Ignas Hofmanas
 4. Vicepirmininkas Marijus Kaktys
 5. Vicepirmininkė Marijona Lukaševičienė
 6. Žilvinas Augustinavičius, Anykščių rajono ūkininkų sąjunga
 7. Genutė Staliūnienė, Kauno rajono ūkininkų sąjunga
 8. Albinas Navickas, LŪS Pakruojo rajono skyrius
 9. Darius Viliūnas, LŪS Zarasų skyrius
 10. Saulius Stirna, Kaišiadorių krašto ūkininkų sąjunga
 11. Raimundas Jovarauskas, Jurbarko rajono ūkininkų sąjunga
 12. Zita Dargienė, Telšių rajono ūkininkų sąjunga
 13. Ričardas Žebrauskas, Jonavos rajono ūkininkų sąjunga
 14. Virmantas Ivanauskas, Kėdainių krašto ūkininkų sąjunga
 15. Remigijus Kelneris, LŪS Pagėgių krašto ūkininkų skyrius.

LŪS revizore antrai kadencijai patvirtinta Loreta Smolskienė.

Naujų rinkimų rezultatų įregistravimas Registrų centre dar užtruks. Dėkojame visiems vadovavusiems ir dirbusiems LŪS iki šiol. Kuo geriausios kloties linkime naujai išrinktai LŪS vadovybei, derinant ūkininkų lūkesčius su valdžios institucijomis!

2021_04_12_2

Ypatinga narių padėka LŪS pirmininkui Jonui Talmantui, vadovavusiam LŪS nuo 2008 m. liepos 11 d. Nariai sutarė, jog kai bus galima fiziškai susitikti, bus pagerbta naujoji LŪS vadovybė su naujuoju pirmininku Raimundu Juknevičiumi ir padėkota ilgamečiui jos vadovui Jonui Talmantui.

Lietuvos ūkinininkų sąjungos informacija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/lietuvos-ukininku-sajunga-turi-nauja-vadova-ukininka-raimunda-jukneviciu/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos