Lietuvos ūkininkų sąjungos ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos raštas Copa-Cogeca Prezidiumui ir Generaliniam Sekretoriui

CopaCogeca_logo

2018 m. rugsėjo 11 d.

Šiuo laišku norėtume priminti, kad Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos Žemės ūkio bendrovių asociacija savo 2017 m. lapkričio 28 d. laiške Copa-Cogeca Prezidiumui (Nr. 5-2576) išreiškė didelį pasipriešinimą Copa-Cogeca pozicijos formuluotei dėl išorinės tiesioginių išmokų konvergencijos, būtent: „harmonizuoti palyginamąjį tiesioginių išmokų lygį tarp valstybių narių, atsižvelgiant į sąlygų skirtumus.“.

Copa-Cogeca nariai turėtų pripažinti, kad visų ES valstybių narių ūkininkai dirba tomis pačiomis sąlygomis: jie veikia bendroje (bet ne palyginamojoje) ES rinkoje, jiems taikomi ES masto (bet ne palyginamieji) maisto saugos ir kokybės standartai, kaip ir bendri (bet ne palyginamieji) aplinkos apsaugos ir kiti reikalavimai.

Europos Komisijos iki šiol pasiūlytos formulės tiesioginių išmokų konvergencijai link ES vidurkio visiškai nesiskiria nuo Zenono (Antikos filosofo) „Achilo Paradokso“. Todėl Lietuvos ūkininkai ir žemės ūkio įmonės negali su tuo sutikti ir siekia vienodo požiūrio į ūkininkus visoje ES.

Šių metų vasarį Europos Parlamentui buvo pateikta peticija „Sąjungoje, kurioje visi lygūs, negali būti antrarūšių ūkininkų!“, kurią pasirašė daugiau kaip 52 tūkstančiai Lietuvos žemdirbių. Ji pripažinta kaip pagrįstas ūkininkų susirūpinimas ir yra šiuo metu atidžiai nagrinėjama Peticijų komitete. Šia peticija mūsų žemdirbiai reikalauja sustabdyti ES ūkininkų skirstymo į pirmą ir antrą klases praktiką. Žemdirbiai visose ES valstybėse narėse susiduria su tais pačiais iššūkiais ir tais pačiais ES, kaip „Pasaulio lyderio“, įsipareigojimais. Ta pati našta gula ant kiekvieno žemdirbio, dirbančio savo laukuose arba savo ūkyje, pečių. Ir kiekvienam “ už tą patį darbą toje pačioje vietoje turi būti mokama tiek pat „(Komisijos pirmininko Jean-Claude Juncker‘io Pranešimas apie Sąjungos padėtį 2017 m; 2017 m. Rugsėjo 13 d., Briuselis; http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-3165_lt.htm).

Todėl Lietuvos ūkininkų sąjunga ir Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija dar kartą pakartoja besąlygiškus Lietuvos ūkininkų lūkesčius, kad jų išmokos turi siekti ES tiesioginių išmokų vidurkį jau nuo 2020 m.  Mes raginame COPA-COGECA, išreiškiant ES žemdirbių poziciją dėl paramos dydžių, sieti ją su ES tiesioginių išmokų vidurkiu.

Jonas Talmantas                                                            Jonas Sviderskis

Pirmininkas                                                                    Generalinis direktorius

Lietuvos ūkininkų sąjunga                                          Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija

Laišką anglų kalba rasite čia.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį