- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Lietuvos ūkininkų sąjungos pasiūlymai KPP 2014-2020 m. priemonėms

Lietuvos žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) paskelbus šių metų Kaimo plėtros programos priemonių paraiškų priėmimo grafiką, suskubta kurti konkrečių priemonių įgyvendinimo taisykles ir derinti jų projektus su suinteresuotomis pusėmis.

2014 m. vasario 6 d. ŽŪM atstovai ilgai diskutavo su LŪS prezidumo nariais dėl dviejų KPP priemonių: „Investicijos į materialųjį turtą“ ir „Ūkio ir verslo plėtra“. Vakar, vasario 11 d., ŽŪM vadovybė susitiko su visais socialiniais partneriais priimti galutinių sprendimų dėl įgyvendinimo taisyklių minėtoms priemonėms ir priemonei „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ bei tikėjosi rasti kompromisų tarp visų suinteresuotų šalių. Pastarajame posėdyje dalyvavę LŪS vicepirmininkai Raimundas Jovarauskas ir Lilija Šermukšnienė teigė nusivylę dėl to, kad taisyklių kūrėjai neįsiklauso į žemdirbių-praktikų pastabas ir atmeta jų nuomonę kaip nekonstruktyvius pasiūlymus.

Vasario 19 d. vyks Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonių ir veiklos sričių projektų atrankos kriterijų pristatymas Stebėsenos komitetui, kuriame, remiantis ŽŪM skelbiama informacija, dalyvaus ir Europos Komisijos atstovai. Stebėsenos komitetas yra formuojamas iš valstybės institucijų ir socialinių partnerių atstovų. Lietuvos ūkininkų sąjungai jame atstovauja pirmininkas Jonas Talmantas.

Lietuvos ūkininkų sąjungos pasiūlymai dėl Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos I, IV ir VI priemonių projektų atrankos kriterijų

LŪS adminsitracija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/lietuvos-ukininku-sajungos-pasiulymai-kpp-2014-2020-m-priemonems/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos