Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimas – LŪS nėra lobistinė organizacija

kopimas

Praėjus pusantrų metų nuo bylinėjimosi pradžios šia tema, dalinamės priimtu ir jau nebeskundžiamu Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) sprendimu, kuris suteikė vilties, kad tiesa yra pasiekiama, o priimti bei galiojantys įstatymai yra painūs ir tikrai taisytini. Ginant savo tesėtus narių interesus visada sieki aiškesnių ir konkretesnių rezultatų, bet tas siekis neturi jokių garantijų, kad tikrai pavyks. Šioje situacijoje iš šalies buvo skeptiškumo, bet nariai tikėjo savo teisumu ir jį pavyko apsiginti. 

LVAT teisėjų kolegija 2023 m. gegužės 24 d. paskelbė sprendimą administracinėje bylojeNr. eA-992-1047/2023. Teisėjų kolegija teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. spalio 11 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos skundą atsakovui Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai dėl sprendimo dalies panaikinimo.

Teisėjų kolegija, įvertinusi aptartą teisinį reglamentavimą, teismų praktiką, ginčo esmę, pareiškėjo bei atsakovo argumentus, išdėstytus procesiniuose dokumentuose bei byloje esančius įrodymus, daro išvadą, kad pareiškėjo kreipimasis Raštu į žemės ūkio ministrą bei aplinkos ministrą atitinka Lobistinės veiklos įstatyme nustatytą išimtį, kuria lobistine veikla nelaikoma juridinio asmens pareikšta nuomonė dėl teisėkūros (LVĮ 7 str. 6 p.). Byloje nėra ginčo, kad pareiškėjas neparengė konkretaus teisės akto projekto ir nesiūlė inicijuoti šio teisės akto projekto svarstymo teisės aktų nustatyta tvarka. Taip pat byloje nėra duomenų, kad pareiškėjas yra juridinis asmuo, kuris atstovauja ir (ar) vienija verslo tikslų siekiančius juridinius asmenis ar tokius juridinius asmenis vienijančias asociacijas. Juo labiau, kad pagal į bylą pateiktų pareiškėjo įstatų 1.1 papunktį Lietuvos ūkininkų sąjunga vienija Lietuvos ūkininkus ir su ūkininkavimu susijusių bei ūkininkavimu besidominčių asmenų asociacijas. Pagal Ūkininko ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 punktą ūkininkas – fizinis asmuo, kuris vienas arba su partneriais verčiasi žemės ūkio veikla ir miškininkyste, o jo ūkis yra įregistruotas Ūkininkų ūkių registre. Taigi Lobistinės veiklos įstatymo 7 straipsnio 6 dalies išimties išimtys netaikytinos.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 148 straipsnio 1 dalimi, LVAT teisėjų kolegija nusprendė:

Pareiškėjo Lietuvos ūkininkų sąjungos apeliacinį skundą tenkinti.

Vilniaus apygardos administracinio teismo 2022 m. spalio 11 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

Panaikinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2021 m. rugsėjo 15 d. sprendimo Nr. KS-301 „Dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos“ dalį, kuria buvo nuspręsta: „pripažinti, kad Lietuvos ūkininkų sąjunga, nebūdama įrašyta į lobistų sąrašą, 2021 m. sausio 26 d. raštu „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo įsakymo nuostatų pakeitimo“ Nr. 21-01/012 kreipdamasi ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministrui pateikusi konkretų pasiūlymą pakeisti Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. Dl- 755/3D-844 redakcija) nuostatas, vykdė neteisėtą lobistinę veiklą, numatytą Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 6 straipsnio 2 punkte, ir tokia veikla pažeidė Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos 8 straipsnio l dalies nuostatas;“ „įpareigoti Komisijos Lobistinės veiklos priežiūros skyriaus vyriausiąją specialistę Agnę Zamblauskienę surašyti protokolą dėl Lietuvos ūkininkų sąjungos Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo nuostatų pažeidimo“.

Priteisti pareiškėjui Lietuvos ūkininkų sąjungai iš atsakovo Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos bylinėjimosi išlaidas.

Grąžinti pareiškėjo atstovui advokatui sumokėto žyminio mokesčio permoką.

Sprendimas neskundžiamas.

Lietuvos ūkininkų sąjungos administracijos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį