LKT narių teminis susitikimas skirtas žemdirbių atstovavimo tarptautinėse organizacijose 2014 m. apžvalgai

20150106_113458  Lietuvos ūkininkų sąjunga, vykdydama projektą „Žemdirbių interesų atstovavimas COPA-COGECA organizacijose“, 2015 m. sausio 6 d. organizavo Lietuvos Kaimo tinklo narių teminį susitikimą “Lietuvos žemdirbių veikla tarptautinėse organizacijose 2014 m.”. Tarptautinio žemdirbių atstovavimo projektai yra įgyvendinami Lietuvos kaimo tinklo lėšomis pagal penktąją kryptį – kaimo plėtros dalyvių interesų atstovavimas Europos Sąjungos organizacijose. Į renginį buvo sukviesti Lietuvos ūkininkų sąjungos nariai, Lietuvos Kaimo tinklo nariai, atstovai iš atsakingų institucijų, nacionalinės žiniasklaidos atstovai. Pranešimus skaitė LŪS ekspertai dalyvaujantys COPA-COGECA darbo bei Europos Komisijos patariamosiose grupėse, GEOPA-COPA veikloje. Susirinkusieji taip pat klausėsi DNB banko analitiko parengto pranešimo apie Lietuvos agroverslo tendencijas ir galimybes, diskutavo su kolegomis ir renginio svečiais.

Tai jau tradicinis kasmetinis renginys, kurio metu glaustai aptariama tarptautinio atstovavimo veikla: kas buvo diskutuojama įvairiuose šakinių darbo grupių komitetuose žemdirbių organizacijose COPA-COGECA ir GEOPA-COPA, kaip sekėsi LŪS deleguotiems ekspertams, kokios nuomonės vyrauja kitų ES šalių narių žemdirbių organizacijų tarpe.
Tarptautinę veiklą ES institucijose nuo Lietuvos žemdirbių Lietuvos ūkininkų sąjunga pradėjo viena pirmųjų, 2004 m. tapdama pilnateise COPA-COGECA ir GEOPA-COPA organizacijų nare. Laikui bėgant į šią veiklą įsitraukė ir kitos Lietuvos žemdirbių organizacijos: Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija, Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai, bei Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija „Kooperacijos kelias“. Dirbamos kartu organizacijoms ne kartą teko įsitikinti, kaip sunku ką nors konkretaus pasiekti, kai esi mažos ir ne itin turtingos valstybės atstovas, kai tavo didelės problemos kitiems atrodo nereikšmingos ir spręstinos nacionaliniu lygmeniu.
Pradėdamas renginį LŪS primininkas savo pranešime minėjo, kad 2014 metai buvo labai sudėtingi tiek vietos, tiek tarptautiniu lygiu, su netikėtais posūkiais ir kupini įvairių iššūkių. Ūkininkai priklausomi ne vien nuo oro sąlygų ar žemės derlingumo. Politiniai įvykiai bei ekonominės permainos žemdirbius veikia tiesiogiai. Vis dažniau jie tampa įvairių įvykių sūkurio įkaitais, kaip parodė Rusijos embargas ar afrikinis kiaulių maras. J.Talmantas pastebėjo, kad Lietuvos žemės ūkiui reikalingas didžiųjų Europos šalių politikų rimtesnis ir atsakingesnis požiūris į susiklosčiusią Baltijos šalių situaciją ir svaresnė pagalba padedant susidoroti su ne dėl ūkininkų kaltės kilusiomis problemomis. „Pati COPA – COGECA organizacija turi savas žaidimo taisykles ir jose ką nors keisti gana keblu. Daug metų kalbame, kad reformų reikia Lietuvos žemdirbių savivaldos organizacijose, tačiau to paties reikia ir tarptautinėse struktūrose. Jose itin reikalinga tvirta ir vieninga ES šalių nuomonė vienu ar kitu klausimu, galinti pakeisti senbuvių pozicijas, požiūrį į naujokų aktualijas. Gaila, kad Lietuvos žemdirbiai nuo 2009 metų neturi nuolatinio savo atstovo Briuselyje. Lietuvos ekspertai dirba COPA – COGECA šakinėse darbo grupėse, tačiau to yra per mažai. Tikroji lobistinė veikla vyksta nuolat būnant vietoje, dalyvaujant COPA-COGECA politiniuose darbo grupių posėdžiuose ir neformalių susitikimų po jų metu,“ – teigė LŪS pirmininkas.
Susirinkimo metu buvo pastebėta, kad 2014-ieji pasižymėjo permainomis Europos Sąjungos institucijose. Išrinkus naujus Europos Parlamento narius, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete pareigas užėmė Bronis Ropė. Metų pabaigoje darbą pradėjo naujos sudėties Europos Komisija, užsibrėžusi iš esmės pakeisti ES Komisijos darbo struktūrą, panaikinti stagnaciją, neleidusią greitai ir laiku priimti svarbių sprendimų, reaguojant į šių dienų aktualijas ir kritines situacijas. Naujasis Komisijos pirmininkas Žanas Klodas Junkeris, turėdamas 7 pavaduotojus, suskirstė Komisijos prioritetus į projektus ir patikėjo juos įgyvendinti komisarų komandoms, kurių kiekvienai pagal sritį priskirtas vicepirmininkas. „Įdomu pastebėti, – kalbėjo LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė, – kad vicepirmininkų pareigos atiduotos nedidelių valstybių politiniams veikėjams, kurių didžioji pusė iš naujųjų ES šalių narių: Bulgarijos, Slovakijos, Estijos, Latvijos. Vienas svarbiausių prioritetų „Darbas, augimas, investicijos ir konkurencingumas“ patikėtas taip pat nedidžiausios ES šalies narės atstovui – suomiui Jyrki Katainen. Žemės ūkio ir kaimo plėtros Komisaru išrinktas airis Filas Hoganas, kuris jau spėjo pasireikšti skirdamas precedento neturinčią paramą vienam sektoriui, atskirai ūkio šakai ir atskiram regionui – Lietuvos, Latvijos ir Estijos, o vėliau ir Suomijos pieno gamintojams.“
Diskusijoms apie BŽŪP 2014-2020 m. įgyvendinimo detales nusileidus į valstybių narių lygmenį, kuomet pradėtos ruošti šalių narių politikos įgyvendinimo programos, 2014 metų COPA-COGECA prezidiumo posėdžiuose daugiau dėmesio skirta tarptautiniams ES santykiams ir deryboms su trečiosiomis šalimis bei Europos Komisijos darbo grupių restruktūrizacijai. Pakeitusi savo konsultacines grupes į Pilietinio dialogo grupes Komisija jas apjungė ir iš 28 paliko tik 13 šakinių grupių. Pasak J.Motiejūnienės, Komisijos Pilietinio dialogo grupėse gamybos sektorių atstovaujančių organizacijų ekspertams skiriamos vietos sumažintos perpus, o kai kuriose grupėse paliktos vos kelios. Labai aktyvios gamtosaugininkų organizacijos. COPA-COGECA narėms tai labai nerami žinia ir didelis galvosūkis kaip išrinkti geriausiai atskirą žemės ūkio šaką atstovaujančius savo ekspertus, kuomet šalių narių problemos skirtingos, o ir bendrą nuomonę priimti darosi vis sunkiau pačioje organizacijoje.
Ne vienerius metus su Lietuvos ūkininkų sąjunga bendradarbiaujantys Lietuvos šakinių organizacijų ekspertai LŪS organizuotame LKT narių teminiame renginyje apžvelgė darbo grupių posėdžiuose nagrinėjamus mūsų šalies žemdirbiams aktualius klausimus ir svarbius dokumentus pagal atstovaujamus sektorius. Su LŪS dirbantys šakinių organizacijų deleguoti ekspertai yra pagrindiniai žinių ir naujienų nešėjai, asocijuotų žemdirbių pozicijų formuotojai. Mūsų šalies žemdirbiams atstovauti tarptautiniu lygiu 2014 metais LŪS delegavo 7 ekspertus: Zofiją Cironkienę (Lietuvos daržovių augintojų asociacija ), Aušrį Macijauską (Lietuvos grūdų augintojų asociacija), Algį Baravyką (Lietuvos kiaulių augintojų asociacija), Darių Dzekčiorių (Lietuvos mėsinių galvijų augintojų ir gerintojų asociacija), Vytautę Matusevičienę (Lietuvos ožkų augintojų asociacija), Romą Majauską (Kauno rajono ūkininkų sąjungos narys ), Ritą Petraitytę (Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba). Iš viso 2014 m. jie sudalyvavo 30 renginių Briuselyje.
Į susitikimą pakviestas DNB vyriausias analitikas Donatas Brazdžius apžvelgė Lietuvos agroverslo tendencijas ir galimybes iš šių dienų perspektyvos. Jo pastebėjimais agroverslas – ilguoju laikotarpiu perspektyvi verslo sritis. To priežastis – nejautri ekonominiams verslo ciklams šio sektoriaus prigimtis, pirmojo būtinumo produkcijos gamyba bei auganti maisto paklausa pasaulyje. Tačiau situacija pagrindinėse eksporto rinkose rodo, kad teks veikti vangaus ekonomikos vystymosi ir atšiaurios geopolitikos aplinkoje. Sektorius yra jautrus iš anksto nevaldomoms rizikoms (klimato išdaigoms, politinei, ligų proveržio rizikai ir t.t.) ir yra priklausomas nuo valdžios, ES fondų, dotacijų. Esant sąlygų neapibrėžtumui, labiausiai nukenčia mažiausieji rinkos žaidėjai, tad ilgainiui maisto sektoriuje koncentracija užprogramuota ir kooperacija būtina. Siekiant išlaikyti augimo tempą, būtina eksporto diversifikacija, našumo didinimas ir ypač naujų augančių rinkų paieška.
Renginio pranešimai:

J.Motiejūnienės pranešimas

Z.Cironkienės pranešimas

A.Baravyko pranešimas

R.Majausko pranešimas

V.Matusevičienės pranešimas

A.Macijausko pranešimas

R.Petraitytės pranešimas

D.Dzekčioriaus pranešimas

D.Brazdžiaus pranešimas

Renginio akimirkos:

20150106_113531         20150106_124000
Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1Projektas „Žemdirbių interesų atstovavimas COPA-COGECA organizacijose“ įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Nacionalinis kaimo tinklas“ penktąją kryptį.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį