LŪS Panevėžio skyriui vadovauja Danguolė Kuzmienė

Kuzmienė 1 Keturakis 1

(2016-04-11)

Š.m. kovo 31 d. Panevėžio rajono savivaldybės salėje įvykęs LŪS Panevėžio skyriaus ataskaitinis susirinkimas tapo rinkiminiu. Nuo 2011 metų iki šiol skyriui vadovavęs Vygantas Keturakis įteikė rajoninės organizacijos tarybai prašymą atsistatydinti ir, šiai patenkinus jo prašymą, pasitraukė iš skyriaus pirmininko pareigų. Naująją rajono ūkininkų sąjungos pirmininke LŪS Panevėžio skyriaus taryba išrinko Danguolę Kuzmienę.

D.Kuzmienė yra Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Panevėžio rajone. LŪS Panevėžio skyrius yra vienas iš tų LŪS narių-organizacijų, kur rajono ūkininkų sąjungos pirmininką vis dar renka ne visuotinis narių susirinkimas, bet narių susirinkime išrinkta taryba. Panevėžio rajone šiuo metu yra 108 ūkininkų sąjungos nariai. 2016 m. balandžio 1 d. duomenimis, Ūkininkų ūkių registre Panevėžio rajono savivaldybėje yra registruoti 2215 ūkių, kurių bendras žemės ūkio naudmenų plotas - 26821.75 ha. Vidutinis ūkio dydis 14,16 ha.

Parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį