LŪS pozicija „Metų ūkininko“ rinkimų atžvilgiu

Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS) kreipiasi į ūkininkus bei žemės ūkio verslo atstovus, siekdama išsklaidyti daug klausimų iškėlusius gandus apie Sąjungos prisidėjimą prie savaitraščio „Veidas“ ir LR žemės ūkio rūmų organizuojamo Metų ūkininko apdovanojimo.

Norime pabrėžti, jog „Metų ūkininko“ apdovanojimas neturi visiškai nieko bendro su jau dvidešimt antrąjį kartą LŪS organizuojamu konkursu „Metų ūkis“.  Pirmasis konkursas įvyko 1994 m. pagal tų pačių metų birželio 1 d. LŪS tarybos posėdyje patvirtintus nuostatus ir nuo tų metų jis buvo rengiamas kasmet. Tai giliausias tradicijas turintis konkursas Lietuvoje.

Konkurso „Metų ūkis“ tikslas – skatinti ūkininkus pažangiau ūkininkauti, siekti gamybos efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros, geriau ir gražiau tvarkytis savo ūkyje, išaiškinti geriausius savivaldybėje. Jis organizuojamas remiantis patvirtintais konkurso nuostatais. Tuo tarpu Savaitraščio „Veidas“ inicijuojami „Metų ūkininko“ rinkimai yra visiškai naujas projektas, neturinti nieko bendro su ūkio galimybių, našumo bei produktyvumo skatinimu, į ką ypatingą dėmesį kreipia LŪS.

LR žemės ūkio rūmai, kurių narė Lietuvos ūkininkų sąjunga yra nuo 1997 m., kaip stoginė organizacija negali leisti komerciniam subjektui kopijuoti savo narių daugiametės iniciatyvos, dubliuoti konkurso nuostatų ir klaidinti ne tik pačius ūkininkus, žemės ūkio verslo atstovus, bet ir pačius aukščiausius Lietuvos Respublikos pareigūnus.

LŪS griežtai atsisako bet kokio bendradarbiavimo „Metų ūkininko“ rinkimų klausimu, nepritaria savaitraščio „Veidas“ bei LR žemės ūkio rūmų siekiams, kad šis konkursas taptų ilgalaike kasmetine tradicija.

Savaitraštis „Veidas“ savo veiksmais išbalansuoja nusistovėjusią tradiciją bei santykius tarp ūkininkų ir savivaldos organizacijos, įneša sumaištį bei iškelia klausimą, kokiu pagrindu „Metų ūkininko“ rinkimų partneris, LR žemės ūkio rūmai, siekia sabotuoti LŪS, savo narės, ilgametę iniciatyvą bei darbą.

Lietuvos ūkininkų sąjunga kasmet kreipiasi į žemės ūkio verslo atstovus, prašydama paramos konkurso organizavimui bei apibendrinamajam Respublikiniam „Metų ūkio“ renginiui. Pats konkursas organizuojamas 42 Lietuvos rajonuose iš kurių paprastai būna išrenkama apie 130 pirmų, antrų bei trečių vietų laimėtojų. Žemės ūkio verslo atstovai, remdami šį renginį turi galimybę dalyvauti Respublikiniame mūsų renginyje, artimiau susipažinti su ūkininkais, užmegzti su jais kontaktus bei sukurti galimybę sėkmingai bendradarbiauti su jais ateityje.

Palaikydami glaudžius ir sąžiningus ryšius su savo rėmėjais bei kitais žemės ūkio verslo atstovais, siekiame, kad jie nebūtų suklaidinti savaitraščio „Veidas“ iniciatyvos bei pabrėžtinai skatiname neskirti paramos jo organizuojamam konkursui.

LŪS pirmininkas Jonas Talmantas

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį