- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

LŪS raštas ministerijoms dėl mėšlo ir srutų tvarkymo

(2021-01-26)

Š. m. sausio 26 d. Lietuvos ūkininkų sąjunga nusiuntė raštą Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai dėl įsakymo „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  projekto. Raštu LŪS išdėstė ūkininkų pastabas apie tai,  kaip naujos 2020 m. gruodžio 9 d. ministrų pasirašytos įsakymo nuostatos paveiks gyvulininkyste užsiimančius asmenis ir kaimo vietovių gyventojus.    

Pabrėždama, kad LŪS nariai sutinka, jog tvarkant mėšlą ir srutas turi būti laikomasi nustatytų reikalavimų, kad būtų daroma kuo mažesnė žala aplinkai: rietuvės tinkamai įrengtos, saugant, kad nebūtų nutekėjimo į gruntinius ar upelių vandenis, mėšlas ir srutos dengiami nuo lietaus, amoniako ir metano nugaravimo, LŪS prašo netaikyti naujo nepamatuoto draudimo tirštą mėšlą laikyti rietuvėse lauke ne ilgiau kaip 6 mėnesius, kaip tai buvo galima daryti iki šiol nedraudžiant jo vežti į lauko rietuves žiemos laikotarpiu.

Visas rašto tekstas čia .

LŪS informacija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/lus-rastas-ministerijoms-del-meslo-ir-srutu-tvarkymo/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos