LŪS rekomendacijos, kokiems žemės ūkio gamybos darbams tikslinga skirti lengvatinio akcizų tarifo gazolius

tractor-in-field (2015-09-01)

Šių metų rugpjūčio 28  d. LR žemės ūkio ministerija kreipėsi į socialinius partnerius, ypatingai aktualiu gazolių naudojimo žemės ūkyje klausimu, neformaliam derinimui ir diskusijoms dėl rekomendacijų aprašant žemės ūkio gamybos darbus, kuriems būtų tikslinga skirti lengvatinio akcizų tarifo gazolius.

Daug diskusijų kilo po to, kai 2015 m. birželio 25 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 37 straipsnio ir 3 priedo pakeitimo įstatyme ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarime Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. vasario 3 d. nutarimo Nr. 145 „Dėl atleistų nuo akcizų dyzelinių degalų, skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ buvo patikslinta gazolių paskirtis, atsižvelgiant į Energetikos Direktyvoje numatytą gazolių paskirtį, ir iš esmės buvo pakeistos gazolio naudojimo žemės ūkyje sąvokos.

Tiek Įstatyme, tiek ir Nutarime sąvokos „žemės ūkio veiklos subjektams, gaminantiems žemės ūkio produktus“ ir „žemės ūkio veiklai“ buvo pakeistos sąvokomis „žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai“ ir „žemės ūkio produktų gamybai“. Susidariusios situacijos buvo galima išvengti, leidžiant gazolį naudoti „žemės ūkio veiklos darbams“ arba  bent jau žemės ūkio pajamos uždirbti, nesukeliant bereikalingos įtampos, kuri yra dabar.

Dabar jau Žemės ūkio ministerija, atsižvelgdama į valstybės institucijų bei žemės ūkio veiklos subjektų prašymus išaiškinti žemės ūkio produktų gamybos sąvoką, rengia rekomendacijų projektą Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kuriame numato leisti lengvatiniu akcizo mokesčiu apmokestintus gazolius naudoti tam tikriems pagrindiniams žemės ūkio darbams. Lietuvos ūkininkų sąjunga, pateikė ir savo pastabas, kuriomis stengiamasi kuo plačiau apimti žemės ūkio darbus, leidžiant žemės ūkio subjektams efektyviai dirbti ir, kad būtų užtikrintas sklandus gamybos procesas.

Pridedama:

ŽŪM atsakymas į kreipimąsi dėl gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai

LŪS rekomendacijos dėl žemės ūkio produktų gamybos sąvokos

LŪS administracijos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį