- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Metodika padėsianti nustatyti galimai neteisėtas sąlygas išmokoms ir paramai gauti

kriterijai

(2016-10-25)

Š.m. rugsėjo 28 d.  žemės ūkio ministro įsakymu Nr 3D-560 patvirtinta metodika, padėsianti nustatyti galimai neteisėtai sukurtas sąlygas gauti tiesiogines išmokas ir paramą už plotus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemones. Metodika bus vadovaujamasi administruojant Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškas. Pareiškėjams, sukūrusiems galimai neteisėtas sąlygas, parama nebus teikiama, o jau išmokėta parama susigrąžinama, kaip numatyta atitinkamos paramos teikimo įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

Metodikoje nustatyti rizikos kriterijai, pagal kuriuos paraiškos atrenkamos ir analizuojamos. Remiantis rizikos kriterijais, išnagrinėjami paraiškos ir pareiškėjo (jo įgalioto asmens) ryšiai su kitomis paraiškomis ir pareiškėjo (jo įgalioto asmens) ryšiai su kitomis paraiškomis ir pareiškėjais (įgaliotais asmenimis), kurie tarpusavyje susiję geografiniais, ekonominiais, funkciniais ir kitais ryšiais.

Paraiškas pateikusių fizinių asmenų atveju atrankos rizikos kriterijai tikrinami pagal priemones ir (arba) veiklas, ir (arba) schemas individualiai (fizinių ir juridinių asmenų grupėje). Jei paraiškos iš atrankos rizikos kriterijų atitinka bet kuriuos 3 (tris) atrankos rizikos kriterijus, toliau atliekama detali atrinktų pareiškėjų analizė.

Atrankos rizikos kriterijai
A. GEOGRAFINIAI RYŠIAI
1. Sutampa kontaktiniai duomenys (adresas, telefonas, el. paštas, faksas, pašto dėžutė, ūkininko ūkio registracijos vieta, valdos adresas) (bent vienas iš jų).
B. EKONOMINIAI RYŠIAI
2. Sutampa paraiškose nurodytas banko sąskaitos numeris.
3. Nustatomas galimas valdos dalinimas, siekiant gauti didesnę paramos sumą.
C. FUNKCINIAI RYŠIAI
4. Sutampa deklaruotų pasėlių kultūros ir vykdomos žemės ūkio veiklos pobūdis (pvz., javai, sodininkystė, uogininkystė, daržininkystė ir kt.) (daugiau kaip 50 proc. bendro deklaruoto ploto sudaro konkreti žemės ūkio šaka).
D. KITI RYŠIAI
5. Pareiškėjų ūkininkų ūkiai įregistruoti tuo pačiu metu (tais pačiais metais, tą patį mėnesį ir tą pačią dieną).
6. Pareiškėjų (fizinių ir (ar) juridinių asmenų) valdos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre įregistruotos tais pačiais metais, tą patį mėnesį ir tą pačią dieną.
7. Pareiškėjų pavardės turi tą pačią šaknį (fiziniai asmenys) arba pavadinime yra besikartojantis duomuo (juridiniai asmenys).
8. Sutampa įgaliojimo numeris.

LŪS informacija

Save

Save


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/metodika-padesianti-nustatyti-galimai-neteisetas-salygas-ismokoms-ir-paramai-gauti/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos