- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Naujosios COPA vadovybės sudėtyje trys Rytų ir Vidurio Europos šalių atstovai

Praėjusį penktadienį COPA-COGECA prezidiumo posėdžio darbotvarkėje buvo numatyti COPA prezidentūros rinkimai, diskusijos su ES Prekybos Komisaru dėl ES derybų su JAV ir Pietų Amerikos šalimis, Politikos koordinavimo komiteto paruoštų dokumentų tvirtinimas.

Šiemet pasibaigus COPA vadovybės kadencijai, dvi kadencijas COPA organizacijai vadovavęs prezidento poste (2001-2003 ir 2011-2013 m.) ir tris kartus ėjęs vice prezidento pareigas (1995-1997, 2007-2009 ir 2009-2011 m.), COPA prezidentas vokietis Gerd Sonnleiter savo postą užleido keturis metus iš eilės buvusiam COPA vicepirmininkui olandui Albert Jan Maat, Olandijos ūkininkų sąjungos (LTO) vadovui. Šešiasdešimtmetis Albert Jan Maat turi nemažai politinės patirties: 1999 – 2007 m. buvo Europos Parlamento nariu, antros savo kadencijos Europos Parlamente metu užėmė Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto vice pirmininko postą, yra ženkliai prisidėjęs formuojant ES parlamento nuomonę dėl 2007-2013 m. ES žemės ūkio ir kaimo plėtros biudžeto formavimo, rengiant rezoliucijas dėl prekybos su Turkmėnistanu, Kazachstanu ir Centrine Azija, taip buvo įvairių bankinių ir mokslinių žemės ūkio institucijų priežiūros tarybų narys. Naujasis COPA prezidentas Albert Jan Maat savo darbais žadėjo tęsti Gerd Sonleitner pradėtą programą: siekti, kad naujoji BŽŪP ir jos įgyvendinimo aktų priėmimas neužtruktų, kad ES derybose su JAV dėl prekybos liberalizavimo nenukentėtų ūkininkai ir jų produkcija, kad artėjančiuose rinkimuose į ES Parlamentą ir Komisiją politinėse programose atsispindėtų viena svarbiausių ES ekonomikos šakų – žemės ūkis ir jo vaidmuo.

COPA prezidiumo posėdyje taip pat išrinkti 6 COPA viceprezidentai. Daugiausia balsų surinko antrai kadencijai iš eilės išrinktas prancūzas Xavier Beulin (Prancūzijos nacionalinės ūkininkų sąjungos federacijos FNSEA prezidentas). Neženkliai nuo jo surinktų balsų skaičiumi atsiliko airis Harry Sinclair (Ulster ūkininkų sąjungos pirmininkas) ir ispanas Ricardo Serra Arias (Ispanijos jaunųjų ūkininkų asociacijos ASAJA viceprezidentas). Likusius tris viceprezidentų postus pasidalino atstovai š Rytų ir Vidurio Europos šalių narių: vengras Miklos Zsolt Kis (Vengrijos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas), lenkas Jerzy Chroscikowski (Lenkijos NSZZ RI „Solidarność“ Tarybos prezidentas), ir latvė Maira Dzelzkalēja (Latvijos Žemdirbių parlamento vicepirmininkė). Pastaroji – pirmoji Baltijos šalių atstovė ir pirmoji moteris COPA gyvavimo istorijoje patekusi į COPA Prezidentūros sudėtį. Šiemet pavasarį ji taip pat buvo išrinkta COPA-COGECA kaimo plėtros darbo grupės pirmininke. Į COPA viceprezidento postą taip pat pretendavo Lietuvos Žemės ūkio rūmų pirmininkas Andriejus Stančikas, tačiau jo surinktų balsų šįkart neužteko užsitikrinti vietą ES žemdirbių organizacijos vadovų tarpe.

Naujosios COPA vadovybės sudėtyje pirmą kartą pusę narių atstovauja Rytų Ir Vidurio Europos žemdirbių organizacijoms. Vicepirmininku išrinktas Vengrijos atstovas Miklos Kis žadėjo dėti pastangas, kad COPA organizacijoje būtų liautasi skirtyti šalis nares į naująsias bei senąsias. Tuo tarpu Latvijos žemdirbių parlamento vicepirmininkė Maira Dzelzkalēja tvirtino, jog dabar turėtų būti gerokai lengviau pasiekti teigiamų rezultatų ir pokyčių ginant Baltijos šalių žemdirbių interesus ES lygmeniu, jei tik aiškiai formuluosime savo siekius ir norus. Lenkijos žemdirbių organizacijos džiaugėsi sugebėjusios išlaikyti bent vice prezidento postą. Nors į prezidentus kandidatavusiam Lenkijos žemės ūkio rūmų pirmininkui Wiktor Szmulewicz prieš rinkimus buvo garsiai pranašauta absoliuti pergalė, didelės įtakos neigiamam balsų pasiskirstymui turėjo vidiniai nesutarimai tarp pačių Lenkijos žemdirbių organizacijų.

Straipsnį parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė Jovita Motiejūnienė

KPF-LKT logo bendras 2013_MU1


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/naujosios-copa-vadovybes-sudetyje-trys-rytu-ir-vidurio-europos-saliu-atstovai/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos