Netekome iškilios asmenybės

Su Kraujeliu 2015

(2019-04-01)

Skaudžią netekties valandą, mirus Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos Garbės prezidentui, Lietuvos Respublikos 2000-2004 m. kadencijos Seimo nariui, 2001-2004 m. dvyliktosios Vyriausybės Žemės ūkio ministrui Jeronimui Kraujeliui, Lietuvos ūkininkų sąjungos organizacijos narių vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems, LŽŪBA vadovybei ir nariams.

Pats Gerb. Jeronimas Kraujelis kaip asmenybė ir jo nuveikti darbai turėjo reikšmingos įtakos visai atkurtos Lietuvos žemės ūkio raidai. Ne visais klausimais mūsų ir jo vadovaujamos organizacijos nuomonės sutapdavo, tačiau visada rasdavome kompromisą. O mes, kuriems teko garbė geriau pažinti velionį, prisiminsime jį kaip šviesią, iškilią ir konkrečiais skaičiais grindžiančia savo argumentus asmenybę.

Su nuoširdžia pagarba narių vardu

Jonas Talmantas

Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas

Nuotrauka „Mano ūkis“

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį