Nuo 2014 m. liepos 1 d. taikomos naujų Europos Komisijos reglamentų de minimis pagalbai nuostatos

Nuo šių metų liepos mėnesio taikomi naujų 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai ir Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje, nuostatos.

Daugiau informacijos:

http://www.nma.lt/index.php/naujienos/nuo-2014-m-liepos-1-d-taikomos-nauju-europos-komisijos-reglamentu-de-minimis-pagalbai-nuostatos/5103

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio sektoriuje.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį