Nuo 2016 m. sausio 1 d. visos PSD įmokos mokamos „Sodrai“

sodra (2015-12-14)

Nuo 2016 m. sausio 1 d. padidinus minimaliąją mėnesinę algą (MMA) iki 350 Eur, keičiasi nuo MMA mokėtina savarankiškai dirbančių  asmenų valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų  suma ir asmenų, privalančių mokėti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas nuo MMA,  mokėtina PSD įmokų suma.

Besiverčiantiems individualia žemės ūkio veikla asmenims, kurių EDV yra daugiau negu 2 ir kurie nėra PVM mokėtojai – PSD įmokos dydis nuo MMA lygus 9 %.

Besiverčiantiems individualia žemės ūkio veikla asmenims, kurių EDV yra lygus 2 arba mažesnis  – PSD įmokos dydis nuo MMA lygus 3 %.

Asmenims, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai jų žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 EDV arba didesnis, kiekvieną mėnesį nuo MMA mokamų VSD įmokų dydis nuo 2016 m. sausio 1 d. yra 99,75 eurų (106,75 eurų, jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis).

PSD moketojai nuo 2016 m. sausio 1 d

 Esant prievolei, 9 proc. MMA dydžio PSD įmoką,  t.y. 31,50 Eur, nuo sausio 1 d. moka:
 • individualios įmonės už individualių įmonių savininkus;
 • tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos už tikruosius bendrijų narius;
 • mažosios bendrijos už mažųjų bendrijų narius;
 • veiklos laikinai nevykdančių, likviduojamų ar bankrutuojančių individualių įmonių savininkai, tikrųjų ūkinių bendrijų ir komanditinių ūkinių bendrijų tikrieji nariai ir mažųjų bendrijų nariai;
 • asmenys, kurie verčiasi individualia veikla;
 • šeimynos dalyviai;
 • asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra didesnis kaip 2 ekonominio dydžio vienetai (EDV) ir jie yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai.

Už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d.  9 proc. PSD įmokas nuo MMA „Sodrai“, t.y. 31,50 Eur, esant prievolei, turės mokėti ir šie asmenys:

 • besiverčiantys individualia žemės ūkio veikla asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra didesnis kaip 2 EDV ir jie nėra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojai;
 • asmenys, turintys verslo liudijimus;
 • savarankiškai PSD besidraudžiantys asmenys (kurie nepriskirti kitoms kategorijoms asmenų, draudžiamų PSD).

Svarbu: už laikotarpį iki 2015 m. gruodžio 31 d. PSD įmokos ir susidariusios skolos mokamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Už laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d.  3 proc. PSD įmokas nuo MMA „Sodrai“, t.y. 10,50 Eur, esant prievolei, turės mokėti:

 • besiverčiantys individualia žemės ūkio veikla asmenys, kurių žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų laikotarpį nuo sausio 1 dienos iki gruodžio 31 dienos yra lygus 2 EDV arba mažesnis.

Svarbu: už laikotarpį iki 2015 m. gruodžio 31 d. PSD įmokos ir susidariusios skolos mokamos Valstybinei mokesčių inspekcijai.

Asmenims, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla, kai jų žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis yra 4 EDV arba didesnis, kiekvieną mėnesį nuo MMA mokamų VSD įmokų dydis nuo 2016 m. sausio 1 d. yra 99,75 eurų (106,75 eurų, jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis).

Už šeimynos dalyvius kas mėnesį nuo MMA mokamų VSD įmokų dydis nuo 2016 m. sausio 1 d. yra 99,75 eurų (106,75 eurų, jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis).

Jeigu nuo 2016 m. sausio 1 d. už individualios įmonės savininką, tikrosios ūkinės bendrijos ar komanditinės ūkinės bendrijos tikrąjį narį ar mažosios bendrijos narį turi būti priskaičiuojama VSD įmoka nuo MMA, tai šios VSD įmokos dydis yra 92,05 eurų (99,05 eurų, jei asmuo pensijų kaupime dalyvauja mokėdamas papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis).

Apie šiuos pokyčius kiekvienas savarankiškai dirbantis asmuo bus informuojamas asmeniškai žinute Elektroninėje draudėjų aptarnavimo sistemoje (www.draudejai.sodra.lt).

Sodros informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį