Nuo 2018 m. uždrausta naudoti augalų apsaugos produktus EASV plotuose

(2017-06-14)

Europos Parlamentui nepavyko vetuoti Europos Komisijos siūlymo uždrausti naudoti augalų apsaugos produktus (AAP) pagal žalinimo reikalavimus išskiriamuose ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių (EASV) plotuose. Europos Parlamento Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto pateikta rezoliucija šiandien buvo atmesta plenarinėje sesijoje nesurinkus visiškos balsų daugumos, t.y. ji nesurinko mažiausiai reikalingų 376 balsų. Už deleguotojo akto veto balsavo 363, prieš 267, susilaikė 43 europarlamentarai. Tad Komisijos pasiūlytos reglamento pataisos įsigalios nuo 2018 m. sausio 1 d. Įgyvendinant žalinimo reikalavimus ir išskiriant EASV plotus – azotą kaupiančius pasėlius, pūdymą, daugiamečių žolių įsėlius, pamiškių juostas – ūkininkams juose bus draudžiama naudoti augalų apsaugos produktus, jei norės gauti žalinimo išmokas. Šis Komisijos draudimas grindžiamas būtinybe pagerinti aplinkosauginį žalinimo veiksmingumą, visų pirma, kuo labiau padidinti ekologiniu požiūriu svarbių vietovių poveikį biologinei įvairovei.

Komisijos pasiūlymas pateiktas ignoruojant visų ES žemės ūkio produktų gamintojų patirtį, teisėtą jų susirūpinimą ir žemdirbius atstovaujančių organizacijų perspėjimus dėl neigiamų tokio draudimo pasekmių. Jis neatitinka Komisijos iškeltam tikslui – supaprastinti Bendrosios žemės ūkio politikos įgyvendinimo taisykles, o tik dar labiau komplikuoja reikalavimų atitikimo kontrolę ir kelia rimtų abejonių dėl BŽŪP atitikimo Lisabonos sutartyje iškeltiems tikslam. Iš vienos pusės ES žemdirbiams keliamas iššūkis aprūpinti ES rinką baltyminiais pašarais, iš kitos pusės žemdirbiai skatinami rinktis neproduktyvius žalinimo elementus.

Nepriėmus šios rezoliucijos, tap pat liko užgauta Europos Parlamento ambicija. Žemės ūkio ir kaimo reikalų komiteto nariai kritakavo Komsiiją, kad šioji Parlamentui neduoda teisės pareikšti nuomonės dėl kiekvieno pasiūlymo atskirai. Jie privesti tiesiog pritarti visam pasiūlymų rinkiniui arba jį atmesti.

Primename, kad pagal BŽŪP nuostatas žalinimo tikslais EASV plotus turi išskirti ūkiai deklaruojantys 15 ha ir daugiau žemės, o šių potų dalis turi sudaryti ne mažiau kaip 5 proc. deklaruojamo žemės ploto. EASV plotų išskyrimas yra tik viena privalomo žalinimo reikalavimų dalis. Jais 2017 m. Lietuvoje gali būti produktyvūs elementai (įsėlis, posėlis, azotą kaupiantys augalai) ir neproduktyvūs elementai (pūdymas, grioviai, miškeliai, kūdros, palaukės). Tačiau skaičiuojant išskiriamo ploto faktinį hektarų skaičių reikia įvertinti elementams pritaikomo koeficiento vertę.

Parengė LŪS tarptautinių ryšių koordinatorė J.Motiejūnienė

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį