Nustatyti išmokų už deklaruotus plotus dydžiai

Lapkričio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymu nustatyti išmokų už 2015 m. deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus dydžiai.

Įsakymu nustatyta, kad už 2015 metais deklaruotus ir paramos tiesioginėmis išmokomis teikimo reikalavimus atitinkančius žemės ūkio naudmenų plotus bus mokama:
  •  pagrindinė išmoka – 56,66 Eur už hektarą;
  • išmoka už pirmuosius 30 hektarų – 48,80 už hektarą;
  • išmoka jaunajam ūkininkui – 45,82 Eur už hektarą;
  • susietoji parama už baltyminių augalų auginimą – 83,47 Eur už hektarą;
  • susietoji parama už daržovių uždarajame grunte auginimą – 419,50 Eur už arą;
  • susietoji parama už daržovių atvirajame grunte auginimą – 324,21 Eur už hektarą;
  • susietoji parama už vaisių ir uogų auginimą – 207,36 Eur už hektarą.
 
Susietosios paramos už pieninę karvę dydis buvo nustatytas spalio 6 d., už pieninę karvę bus mokama 80 Eur. Žalinimo išmokos, išmokos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas galutinė suma bus patvirtinta atskiru įsakymu. Orientaciniai išmokų už gyvulius dydžiai yra paskelbti Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius ir pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklėse.
 
Lapkričio 23 d. žemės ūkio ministro įsakyme taip pat nustatyta bendra išmokų suma, kurią viršijus, viršijančiai bendros sumos daliai bus taikomas sumažinimo koeficientas. Jei pareiškėjui bendra priskaičiuota pagrindinės išmokos, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jaunajam ūkininkui, žalinimo, susietosios paramos už gyvulius ir plotus suma viršija 2 000 Eur ribą, bendros sumos dalis, viršijanti šią sumą, bus mažinama 1,393041 proc.
 
Išmokų dydžiai apskaičiuoti remiantis ES teisės aktais ir atsižvelgiant į Lietuvai patvirtintą tiesioginių išmokų sumą 2015 metams. Lapkričio 23 d. žemės ūkio ministro įsakymas įsigalios po paskelbimo.
 
Primename, kad iki lapkričio 30 d. ūkininkams mokami išmokų avansai pagal šias paramos schemas: pagrindinės išmokos už plotus, išmokos už pirmuosius hektarus, susietosios išmokos už baltyminius augalus, susietosios išmokos už pienines karves, žalinimo išmokos. Pareiškėjai, negavusieji išmokų už deklaruotus plotus avansinės dalies, gaus visą išmokos sumą iš karto.
 
Išmokos už deklaruotus plotus pagrindinė dalis arba visa išmokos suma bus mokama nuo gruodžio 1 d. iki kitų metų birželio 30 d.
Preliminari žalinimo išmoka už 2015 m. – apie 45 eurus/ha. Tikslus išmokos dydis bus žinomas tik kitų metų sausio mėnesį, kai Nacionalinė mokėjimo agentūra iki gruodžio 15 d. atliks pareiškėjų, auginančių azotą kaupiančius augalus, ražienų patikras (t.y. ar užsodintas žieminis pasėlis, ar paliktos ražienos po nuimto derliaus), ir tik tuomet, suskaičiavus paramos reikalavimus atitinkantį plotą bus galima tiksliai paskaičiuoti žalinimo išmoką. Ją pareiškėjai turėtų gauti sausio-vasario mėn.
Už žalinimą nuo lapkričio 16 d. yra mokamas avansas, kurio dydis – 29 eurai/ha.

Papildomą naudingą informaciją apie tiesiogines išmokas galite rasti čia.

Straipsnis parengtas pagal Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Žemės ūkio ministerijos informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį