Šių metų pasėlių deklaravimas prasidės balandžio 12 d.

deklaruoti (2021-03-09)

2021 m. žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo pradžios data – 2021 m. balandžio 12 d. Deklaravimo pabaiga numatoma birželio 7 d. Pavėluotos paraiškos bus priimamos iki liepos 2 d., išskyrus dalyvaujančius Nykstančių veislių programose – jie deklaraciją privalo pateikti iki birželio 7 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (ŽŪIKVC) pavesta parengti Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS) naujovių mokomąją medžiagą atsakingiems savivaldybių darbuotojams, kurie 2021 m. konsultuos paramos gavėjus, padės jiems užpildyti, patvirtinti paraiškos elektroninę formą bei elektroniniu būdu įbraižyti deklaruojamų laukų ribas PPIS. Apie mokymus ūkininkams, planuojantiems savarankiškai deklaruoti pasėlius, neužsimenama.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Nepastebėjo nei vienos Lietuvos žemės ūkio stiprybės kovoje su klimato kaita

Klimato kaitos valdymas (2021-03-04)

LR aplinkos ministerijai pateikus Nacionalinės klimato kaitos valdymo darbotvarkės (KKVD) projektą, Lietuvos ūkininkų sąjunga šiandien pateikė savo pastabas. LŪS rašte atkreipiamas dėmesys į tai, kad KKVD projektas paruoštas be jokios ekonominių, technologinių galimybių vertinimo analizės, atliktoje SSGG analizėje nėra paminėta nei viena žemės ūkio sektoriaus stiprybė, padedanti valdyti klimato kaitos priežastis, pvz. absorbuoti CO2 dujas. Panašu, kad dokumento rengėjams nežinomas ir faktas, kad Lietuvos žemės ūkis vienas žaliausių ir mažiausiai teršiančių aplinką ne tik Europoje, bet ir pasaulyje.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

LŪS raštas ministerijoms dėl mėšlo ir srutų tvarkymo

(2021-01-26)

Š. m. sausio 26 d. Lietuvos ūkininkų sąjunga nusiuntė raštą Žemės ūkio ministerijai ir Aplinkos ministerijai dėl įsakymo „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  projekto. Raštu LŪS išdėstė ūkininkų pastabas apie tai,  kaip naujos 2020 m. gruodžio 9 d. ministrų pasirašytos įsakymo nuostatos paveiks gyvulininkyste užsiimančius asmenis ir kaimo vietovių gyventojus.     Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį

Kokia žemės ūkio praktika siūloma ekoschemoms

Komisijos logo

(2021-01-15)

Š. m. sausio 14 d. Europos Komisija paskelbė galimų žemės ūkio praktikų sąrašą, kurias įgyvendinant ūkininkams būtų mokamos išmokos pagal ekologinę schemą, atsirandančią BŽŪP pirmajame ramstyje nuo 2023 metų. Šiuo sąrašu siekiama prisidėti prie diskusijų apie BŽŪP reformą ir jos vaidmenį siekiant Žaliojo kurso tikslų. Komisija tiki, kad sąrašas taip pat padidins strateginių BŽŪP planų sudarymo proceso skaidrumą ir suteiks ūkininkams, administracijoms, mokslininkams bei visoms suinteresuotosioms pusėms tolesnių diskusijų – kaip geriausiai panaudoti šią naują priemonę – pagrindą.  Skaityti

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį