Pagėgių ūkininkai ne tik rinko naują tarybą, bet ir labai rimtai pasikalbėjo

LŪS R.Keln diskusija su nariais   (2017-01-18)

Š.m. sausio 12d. ketvirtadienį įvyko pakartotinai kviesta LŪS Pagėgių krašto ūkininkų skyriaus (PKŪS) konferencija. Šį kartą pagal įstatus pakako 30 susirinkusių narių, kad įvyktų tarybos rinkimai. Konferencijos metu pagal galiojančius įstatus, PKŪS tarybos nariais buvo išrinkti: Stasys Sudeikis, Egidijus Masidunskas, Gintaras Ramanauskas, Vytautas Starikovas, Algirdas Steponavičius, Romaldas Mančas, Arūnas Bušniauskas, Remigijus Kelneris, Dalia Šimkienė, Vytautas Šimkus, Jūratė Kapačinskienė ir Edgaras Sudeikis.

Tarybos narys Romaldas Mančas pasiūlė kandidatu į tarybos pirmininkus buvusį jos pirmininką Remigijų Kelnerį. Tuo pačiu Remigijus Kelneris pasiūlė tarybos narį Edgarą Sudeikį tapti kandidatu į pirmininkus ir pakvietė prisistatyti ir išdėstyti savo numatomą programą. Edgaras Sudeikis trumpame dalykiniame prisistatyme didžiausią dėmesį skyrė kooperacijos būtinumui visose ūkininkavimo srityse. Balsų dauguma Tarybos pirmininku trims metams buvo išrinktas Remigijus Kelneris. Išrinktasis pirmininkas pasiūlė pavaduotoju išrinkti Edgarą Sudeikį ir jam sutikus, vienbalsiai buvo patvirtintas pirmininko pavaduotoju.

Susirinkime buvo pateikta revizijos komisijos ataskaita, kurią perskaitė komisijos pirmininkas Aretas Gečas. Pranešėjas teigė, kad finansinių  nukrypimų nepastebėjo. Atkreipė dėmesį, kad keli ūkininkai nario mokestį moka ne pagal deklaruojamą žemės sklypą. Pasidžiaugta, kad skyrius nebeturi įsiskolinimo LŪS centrui. Be to Pagėgių krašto ūkininkų skyrius atliko vieną labai gerą darbą, nes praėjusiais 2015 metais prisidėjo prie  istorikų Vytenio ir Junonos Almonaičių  keliautojo po Pagėgių kraštą žinyno „Šiaurės skalva“ , išleidimo. Šis žinynas tapo labai populiarus, nes leidinio tiražas buvo išleistas pakartotinai.

Užbaigus tarybos rinkimų klausimus, dar apsvarstytas labai svarbus LR žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymas. Šiuo metu labai aktualus klausimas, nes ES parlamentas yra pareiškęs LR  valstybei  pretenziją dėl Lietuvoje priimtų apribojimų norintiems laisvai įsigyti žemės ūkio paskirties žemę. Tuo pačiu žinome, kad Lietuvos verslo konfederacija taip pat daro žygius, kad visos kliūtys būtų pašalintos ir tiek Lietuvos, tiek ES verslininkai galėtų laisvai supirkti žemės ūkio paskirties žemę ir taptų jos valdytojai. Žinoma, mes Lietuvos  ūkininkai, kurie realiai ūkininkaujame negalime pritarti tam, kad tuojau pat būtų nuimti saugikliai ir mūsų žemė taptų verslininkų „saugia valiuta“. Norėtųsi pagarsinti paties Europos parlamento EESC (Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto) narių skelbiamą pavojų, kad žemės ūkio paskirties žemė kai kuriose ES šalyse tapusi verslininkų nuosavybe, sukuria toms šalims neigiamas pasekmes. Ypač bloga padėtis Škotijoje, kada didelė dalis  žemės savininkų net negyvena šioje šalyje. EESC Žemės ūkio kaimo plėtros  ir aplinkos skyriaus vadovas Brendan Burns, teigia, kad dėl tokios situacijos buvo apleistas kraštovaizdis, tuštėjo kaimai, susilpnėjo ekonomika (Mano ūkis 2016/12/13 ). Jis teigia, kad ši informacija turėtų būti perspėjimas visai Europai. Amsterdamo tarptautinio instituto atstovė Sylvia Kay antrina, kad dar blogesnė padėtis  Bulgarijoje, Rumunijoje ir Vengrijoje. Grėsmė kylanti Vokietijai, Ispanijai ir Italijai. Todėl, mūsų ūkininkų žvilgsnis iš kart nukrypsta į LR Seimo kaimo reikalų komitetą su viltimi, kad rastų stiprybės susitarti su didžiąja dalimi seimo narių ir priimtų reikalingą sprendimą, kurio dėka mes dar turėtume keletą metų laiko apsisaugoti nuo piniguočių „invazijos“. Tikriausia nesunku suvokti, kad verslininkų pinigėliai, kurie bet kada gali virsti tik popierėliais, labai masina juos iškeisti į žemės lopinėlį, o tiksliau sakant į kelių tūkstančių hektarų lopus.Iki pajuodavimo galime kalbėti ta tema, kodėl mes dar turime gauti laiko norint įsiteisinti lopinėlius, po kelis ha dirbamos žemės, kurie kol kas dar „plaukioja“ kaip buvusių trihektarininkų ar kiti žemės ūkio paskirties žemės sklypai. Juk ne ūkininkai kalti, kad metų metais reikėjo brautis per biurokratinius barjerus, ieškoti paslaptingai dingusių prašymų  pirkti žemę ir taip toliau ir be galo.

Turiu karčios patirties, kada vienas „investuotojas iš Kauno“, taip prisistatė žemės supirkėjas, buvo sukėlęs didžiulį chaosą mano ūkininkavime. Pasirodo tereikia įsiveržti bent su vienu ha žemės plotu į patį centrą tavo laukų, kad sukeltum didžiulį chaosą iki sveikatos netekimo ir panašiai. Veikimo mechanizmas panašus į banditizmą ir šlykštų reketą. Nenoriu buvusios situacijos prisiminti ir detalizuoti. Supraskime, kad verslininkas su dideliais pinigais, nesvarbu ar jis bus iš Lietuvos ar kitos šalies, tikrai  neateis  pas ūkininką pasitarti kokią žemę pirkti ir kokią nepirkti, kad realiai ūkininkaujančiam nepakenktų. Mes suprantame, kad valstybė pati būdama kalta dėl užsitęsusios žemės reformos, turi suteikti galimybę pirmiausia savo ūkininkams, kurie kol kas yra labiausiai pažeidžiami, susitvarkyti žemės nuosavybės klausimus. Su tokiomis viltingomis mintimis, kad LR seimas supras ūkininkų nuogąstavimus, baigėsi LŪS Pagėgių krašto ūkininkų rinkiminė konferencija.

Ūkininkų susirinkime aptartas ir linksmesnis klausimas. Tai jau tradicija tampanti ūkininkų praėjusių metų rezultatų aptarimo šventė. Šiemet ji vyks sausio 27 dieną. Šį kartą svečiuosimės Stoniškių kultūros namuose.

 Remigijus Kelneris, LŪS Pagėgių krašto ūkininkų skyriaus tarybos pirmininkas

Aretas Gečas revizorius Pagegiai

Aretas Gečas, PKŪS revizorius

Edg, Sudeikis pagegiai

PKŪS tarybos pirmininko pavaduotojas Edgaras Sudeikis

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį