Pakruojo rajono ūkininkai atnaujina LŪS skyriaus veiklą

Albinas Navickas-1    (2019-05-03)

Lietuvos ūkininkų sąjungos Pakruojo skyriaus nariams šiemet teko paplušėti renkant naująjį skyriaus pirmininką. Norint grąžinti organizacijos veiklą į vėžias, atkurti jos sudėtį ir tarybą vieno ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo nepakako. 

Ilgus metus nuo 2009-ųjų LŪS Pakruojo skyriaus ūkininkams vadovavęs Alvidas Vasiliauskas kovo 13 d. į visuotinį susirinkimą susirinkusiems nariams pateikė finansinę ir veiklos ataskaitas už 2018 metus, po to to iškart pranešė, kad daugiau rajono sąjungos į priekį nebeves, vietoje parašė atsistatydinimo iš pirmininkų raštą, atidavė antspaudą ir į savo vietą pasiūlė jaunąjį ūkininką Gedą Špakauską. Norint prasivest susirinkimą ir rinkimus, teko išpręsti nelengvą užduotį – susiskaičiuoti kiek ir kas yra tikrieji skyriaus nariai, galintys balsuoti. Buvo nutarta, kad visuotiniame susirinkime balsuoti gali visi susirinkę, išskyrus tuos, kurie niekada nemokėjo nario mokesčio, nebuvo rašę prašymo įstoti į skyriaus narius. Ne vienas rajono ūkininkas įvardijo, kad tinkamiausias kandidatas vadovauti rajono skyriui yra Albinas Navickas, kuris pirmasis pernai prabilo apie padvigubėsiantį žemės mokestį ir subūrė rajono žemdirbius tam, kad būtų susitarta su rajono valdžia ir šis būtų amortizuotas. Vyko atviras balsavimas, žemdirbių balsų dauguma naujuoju pirmininkų išrinktas Albinas Navickas (nuotraukoje). G. Špakauskas paskirtas A. Navicko pavaduotoju. Po balsavimo bendru sutarimu susirinkime nutarta skelbti kelių dienų pertrauką – per šią naujieji vadovai turėjo suburti naujus kandidatus į tarybą. Pagal įstatus, tarybai turi priklausyti po vieną atstovą iš kiekvienos seniūnijos.

Po dviejų savaičių vėl susirinkę skyriaus nariai patvirtino LŪS Pakruojo skyriaus tarybą. Per tą laiką surasti atstovai iš kiekvienos rajono seniūnijos, sutvarkytas narių sąrašas, kurį papildė 11 naujų narių.  Susirinkime, be skyriaus veiklos, aptarta informacija, kurią skyriaus vadovai parsivežė iš kovo 27 d. vykusio LŪS išplėstinio prezidiumo posėdžio, pradėjo svarstyti, ar šiemet teisinga žemės mokestį skaičiuoti nuo 0,75 proc. tarifo ir kokio reikia prašyti ateinantiems metams.

Naująją skyriaus tarybą sudaro: Lygumų seniūniją atstovaus G. Špakauskas, Žeimelio – Auksė Pulkienė, Guostagalio – Šlapelių kaime ūkininkaujantis Paulius Kasperavičius, Rozalimo – Giedrius Kanišauskas, Pakruojo – Gustė Matiukaitė, Linkuvos – Vilius Vaicekauskas, Pašvitinio – Mantvydas Drupas, Klovainių – Romualdas Kasilevičius.

Parengta pagal LŪS Pakruojo skyriaus pateiktą informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį