Parama biodujų gamybai

projects-biogas(2015-08-19)

Nuo š. m. rugsėjo 1 d. ūkininkai, mažos ir labai mažos įmonės galės kreiptis Europos Sąjungos ir valstybės paramos biodujų gamybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Šiems metams  Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ skiriama 15 mln. Eur paramos.

Paraiškos paramai gauti Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose bus renkamos iki š. m. lapkričio 30 d.

Pagal minėtą veiklą remiama biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų; biometano gamyba ir suspaudimas; šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų  gamybos įrenginiuose; degazuotojo substrato gamyba. Atkreipiamas dėmesys, kad viename projekte gali būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų  gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma.

Finansuojama  iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Didžiausia paramos suma vienam projektui ir veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 m. laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 600 000 Eur.

Pareiškėjai turi žinoti, kad ne mažiau kaip pusė per metus pagamintų biodujų, biometano ar elektros energijos turės būti parduodama, taip pat ne mažiau kaip pusė per metus pagamintos šilumos energijos, kai gaminama elektros ir šilumos energija, turės būti suvartojama savo reikmėms arba parduodama.

 

Veiklos „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ taisykles bei kitus reikalingus dokumentus rasite mūsų tinklapyje prie priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“.

 

 

NMA informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį