Parama jauniesiems ūkininkams 2014 metais

Jaunas žmogus nuo 18 iki 40 metų, turintis pakankamai profesinių įgūdžių bei kompetencijos ir pirmą kartą besikuriantis kaip žemės ūkio valdos ir ūkio valdytojas, gali pretenduoti į paramą gyvulininkystės, augalininkystės, daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės, sodininkystės arba mišriam ūkiui kurti. Paramos paraiškos priimamos nuo š. m. gruodžio 1 d. iki 31 d. 

Kuriant gyvulininkystės, augalininkystės arba mišrų ūkį už 1 ha žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) skiriama 3 452,80 Lt. Kuriant specializuotą daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės, sodininkystės ūkį už 1 ha ŽŪN skiriama 6 905,60 Lt. Ši parama skiriama už tą ŽŪN plotą, kuris yra užsodintas arba iki projekto įgyvendinimo pabaigos planuojamas užsodinti specializuotos produkcijos augalais, o už likusį ŽŪN plotą, kuris nėra ir nebus užsodintas, skiriama 3 452,80 Lt už 1 ha ŽŪN.

Didžiausia paramos suma vienam ūkiui negali viršyti 138 112 Lt.

Pareiškėjas, kuriantis gyvulininkystės, augalininkystės arba mišrų ūkį, nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 8 ha ŽŪN plotą ir per 5 metus nuo paramos paraiškos pateikimo įsipareigoti išplėsti savo valdą iki ne mažesnio kaip 20 ha nuosavybės teise priklausančio ŽŪN ploto. Pareiškėjas, kuriantis daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės ūkį, nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 4 ha ŽŪN, o kuriant sodininkystės ūkį, – ne mažesnį kaip 8 ha ŽŪN plotą.

Tinkamos finansuoti išlaidos : prie tokių išlaidų priskiriama nauja žemės ūkio technika, įranga, technologiniai įrenginiai, kompiuterinė įranga, įskaitant programinę, žemės ūkio paskirties žemė, naujų statybinių medžiagų įsigijimas, daugiamečių sodinukų įsigijimas ir jų sodinimas, bendrosios ir projekto viešinimo išlaidos.

Pirmenybė paraiškai teikiama, jei pareiškėjas kuria mišrų ūkį (viena iš veiklų – gyvulininkystė paskutiniais projekto kontrolės metais turi sudaryti ne mažiau kaip 40 proc. visų veiklos pajamų), jei pareiškėjas turi aukštąjį žemės ūkio srities išsilavinimą, yra jaunesnio amžiaus, paramos paraiškos pateikimo metu valdo didesnį ŽŪN plotą.

Žemės ūkio ministerijos informacija

Planuojantys teikti paraiškas pagal KPP 2007-2013 m. priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ turite vadovautis naujos redakcijos įgyvendimo taisyklėmis tik 2014 m., patvirtintomis 2014-11-21 d. žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-882. Atkreipiame dėmesį, kad taisyklėse yra reikalavimų pagal  anksčiau galiojusias taisykles ir yra įvesta naujų:

Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo 2014 metais taisyklės ir pakeitimai

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį