- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Parama norintiems sumažinti parduodamo perdirbti pieno kiekį

pienas-pilamas (2016-09-16)

Europos Sąjunga, siekdama sumažinti pieno perteklių rinkoje, savanoriškam pieno gamybos mažinimui skyrė 150 mln. eurų. Šioje paramos schemoje gali dalyvauti visi ūkiai, parduodantys pieną perdirbti. Žemės ūkio ministerija jau parengė ir patvirtino Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisykles. Dabar estafetė perduota savivaldybių žemės ūkio skyriams ir seniūnijoms, kurios padės pieno gamintojams pateikti paraiškas paramai gauti.

Minėtosios taisyklės nustato paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą teikimo sąlygas ir tvarką. Paraiškas jau šiandien gali teikti asmeniškai pats pieno gamintojas arba perduoti per įgaliotą asmenį. Parama bus skiriama pieno ūkiams, kurie įsipareigos sumažinti pieno pardavimus perdirbti šių ar ateinančių metų tris mėnesius, palyginus su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Dėl pirmojo mažinimo laikotarpio, kuris apims spalio mėn. – gruodžio mėn., paraiškos bus renkamos iki rugsėjo 21 d. 13 val., tad gamintojas iki paraiškų rinkimo termino pabaigos turės atvykti į seniūniją pagal savo valdos registracijos vietą ir pateikti paraišką.

Ir viso numatyti keturi paraiškų rinkimo etapai. Dėl antrojo mažinimo laikotarpio, kuris apims 2016 m. lapkričio mėn. – 2017 m. sausio mėn., paraiškos renkamos iki š.m. spalio 12 d. 13 val.. Dėl trečiojo mažinimo laikotarpio, kuris apims 2016 m. gruodžio mėn. – 2017 m. vasario mėn., paraiškos renkamos iki lapkričio 9 d. 13 val. Dėl ketvirtojo mažinimo laikotarpio, kuris apims 2017 m. sausio mėn. – kovo mėn., paraiškos renkamos iki gruodžio 7 d. 13 val. Jei per pirmąjį ar kitą etapą bus išnaudoti visi skirti pinigai, toliau paraiškos nebus renkamos. Atkreiptinas dėmesys, kad gali būti taikomas sumažinimo koeficientas, jei pateiktos paraiškos viršys numatytą lėšų ribą.

Pieno gamintojas pagal šias taisykles galės pateikti tik vieną paraišką, išskyrus, jei jis bus pateikęs paraišką pirmajam (spalio–gruodžio mėn.) mažinimo laikotarpiui, tuomet galės dar kartą teikti paraišką ketvirtajam (2017 m. sausio–kovo mėn.) mažinimo laikotarpiui.

Apie visas priimtas paraiškas bus informuota Europos Komisija, kuri pateiks informaciją, kokiai paraiškose nurodyto kiekio daliai leidžiama teikti paramą. Apie tai seniūnijos praneš visiems paraiškas pateikusiems pieno gamintojams.

Nustatyta išmoka – 140 eurų už toną nepateikto į rinką pieno. Pieno gamintojas gali sumažinti pieno pardavimą perdirbti ne daugiau kaip 50 proc. praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu parduoto perdirbti pieno kiekio. Sumažinto pieno tiekimo perdirbti kiekis turi būti ne mažesnis kaip 1500 kg.

Ūkininkas, kuris bus pateikęs paraišką dalyvauti schemoje, bet kuriuo metu galės pasitraukti iš schemos be jokių baudų.

Pagal pateiktą  ŽŪM informaciją

Save


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/parama-norintiems-sumazinti-parduodamo-perdirbti-pieno-kieki/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos