Parama produktams perdirbti – iki 400 tūkst. litų

Žemės ūkio ministerija, siekdama užtikrinti efektyvų lėšų panaudojimą baigiantis 2007–2013 m. programavimo laikotarpiui, priėmė sprendimą nuo š. m. lapkričio 20 d. iki gruodžio 15 d. priimti paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ pirmąją veiklos sritį „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“.

Paramą įmonės bei žemės ūkio kooperatyvai galės gauti mėsos, augalininkystės produktų, vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimui ir(ar) rinkodarai, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimui.

Paramą pieno perdirbimui ir (ar) rinkodarai galės gauti labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės bei žemės ūkio kooperatyvai.  Atsižvelgiant į tai, kad 2007–2013  m. laikotarpis baigiasi, parama bus teikiama naujai įrangai, įrenginiams, mechanizmams bei technikai įsigyti, tačiau nebus remiama statyba.

Didžiausia paramos suma projektui iki 400 tūkst. Lt (116 tūkst. EUR). Didžiausia paramos suma visam 2007–2013 m. laikotarpiui nesikeičia: labai mažoms ir mažoms įmonėms – iki 6,9 mln. Lt (2 mln. EUR), vidutinėms ir didelėms įmonėms iki – 13,8 mln. Lt (4 mln. EUR).

Žemės ūkio ministerijos informacija

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį