Pareiškėjų sumažėjo, deklaruotas plotas padidėjo

deklaracija pasėlių

(2018-07-10)

2018 metų liepos 3 d. baigėsi žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas trukęs 11 savaičių.  Šiemet iš viso pateiktos 128 136 paraiškos, deklaruotas plotas – 2 910 282,01 ha. Palyginti su 2017 metais, šiemet pateikta apie 2,5 tūkst. paraiškų mažiau, deklaruotas plotas padidėjo beveik 15 800 ha.

 3 272 pareiškėjai patvirtino paraiškas naudodamiesi Elektroninių valdžios vartų teikiama paslauga (330 pareiškėjų daugiau nei 2017 m.). Jų deklaruotas plotas 203 900,02 ha.

Didžiausi žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai deklaruoti Panevėžio (113 039,02 ha), Kėdainių (111 423,66 ha), Raseinių (99 248,2 ha), Šakių (96 575,92 ha), Radviliškio (93 767,33 ha) rajonuose. Daugiausia paraiškų pateikta Alytaus (5 106), Šilalės (4 791), Šilutės (4 453), Kelmės (4 170), Raseinių (3 891) rajonų savivaldybėse.

Kaip ir 2017 metais, šiemet didžiausius deklaruotus grūdinių kultūrų plotus Lietuvoje sudaro žieminiai kviečiai (464 115,08 ha), vasariniai kviečiai (311 790,43 ha), vasariniai miežiai (218 376,99 ha), avižos (105 501,7 ha), žieminiai kvietrugiai (47 587,88 ha). Žieminių rapsų šiais metais deklaruota 145 205,23 ha, vasarinių rapsų – 63 854,45 ha. Šiais metais ženkliai sumažėjo deklaruoti žirnių plotai 112713,49 ha (2017 m. žirnių – 171 116,81 ha), vos keliais šimtais hektarų, lyginant su pernai metais, padidėjo pupų plotai 73 197,4ha (2017 m. pupų deklaruota – 72 841,04 ha). 2018 metais daugiamečių ganyklų ir pievų 5 metai ir daugiau (naudmenos kodas DGP) deklaruota 721 966,49 ha, o ganyklų arba pievų, daugiamečių žolių iki 5 metų (naudmenos kodas GPŽ) deklaruota 145 774,46 ha (2017 metais atitinkamai deklaruota 728 279,06 ha ir 148 048,52 ha).

Pareiškėjai iki liepos 3 d. galėjo pavėluotai pateikti deklaracijas, tačiau už kiekvieną pavėluotą darbo dieną išmokų suma mažinama 1 proc. Pasibaigus paraiškų teikimo terminui prasideda pateiktų paraiškų administravimo procesas: nagrinėjami paraiškų duomenys, gauti pareiškėjų dokumentai, prireikus užsakomos patikros vietoje ir kt.

Iki š.m. spalio 31 d. pareiškėjai dar galės pateikti paraiškas tik tais atvejais, kai vėlavimas nepriklauso nuo jų valios (pvz., dėl pareiškėjo mirties, ilgalaikio profesinio nepajėgumo, stichinės nelaimės, padariusios stiprų poveikį valdai).

Pagal Žemės ūkio  informacijos ir kaimo verslo centro pateiktą informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį