Pasėlių deklaravimas prasidės balandžio 16 d.

Išmokos

(2018-03-06)

Šiemet žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas prasidės balandžio 16 d. ir baigsis birželio 4 d. Siekdama apie tai informuoti žemdirbius Žemės ūkio ministerija nuo kovo 6 d. kartu su NMA organizuoja susitikimus su žemdirbiais apskrityse (renginių grafikas), kur ŽŪM, NMA ir ŽŪIKVC specialistai pristatys visas deklaravimo naujoves. Susitikimų metu bus kalbama apie tiesioginių išmokų ir bendrąsias naudmenų deklaravimo, taip pat Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos paramos už plotus priemonių naujoves ir svarbiausius akcentus 2018 metais. Išankstinė registracija į seminarus nereikalinga, jie yra nemokami. Naudmenų deklaravimo naujovės glaustai pristatomos ŽŪM skaidrėse. Svarbiausi naudmenų ir plotų deklaravimo Taisyklių pakeitimai yra šie:

1) Nebetaikomas aktyvaus ūkininko reikalavimas – mažėja administracinė našta tenkanti pareiškėjams, kadangi nebereikės įrodinėti, kad jie nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamų veiklų;

2) Padidintas jaunųjų ūkininkų paramos schemos prieinamumas. Pareiškėjams nebebus mažinamas maksimalus 5 metų paramos laikotarpis su sąlyga, kad jų valda įkurta ne ankščiau nei prieš 5 metus;

3) Patikslintas daugiamečių pievų traktavimas: pieva netampa daugiamete pieva jeigu ji buvo suarta bent kartą per 5 pastaruosius metus. Numatoma galimybė pareiškėjams įrodyti pievos suarimo faktą (tokiu būdu pieva netampa daugiamete pieva);

4) Didesni EASV elementų apskaičiavimo koeficientai:

– trumpos rotacijos želdinių koeficientas padidintas iki 0,5 vietoje buvusių 0,3;

– azotą kaupiantys augalų koeficientas padidintas iki 1 vietoje buvusių 0,7;

5) Patikslintas išimtinių atvejų, kuomet pareiškėjas atleidžiamas nuo pasėlių įvairinimo reikalavimo, traktavimas – jei valdoje 75 proc. pievų, pūdymo, ankštinių augalų išimtis taikoma visiems be apribojimų;

6) Praplėstas posėliui tinkamų augalų sąrašas įtraukiant ir žieminius augalus, tačiau siekiant užtikrinti tinkamą ES reglamentų įgyvendinimą pareiškėjas deklaravęs posėlį skirtą žalinimui, ne vėliau kaip iki kitų (2019 m.) gegužės 1 d. telefonu arba el. paštu privalo pranešti Nacionalinei mokėjimo agentūrai apie posėlio įterpimą į dirvą;

7) Siekiant tinkamai įgyvendinti naująjį Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, pareiškėjas bus supažindinamas su naujomis asmens duomenų tvarkymo nuostatomis („INFORMACIJA PAREIŠKĖJUI“).

Naujovės svarbu zinoti

Visas NMA pristatymas apie plotines priemones ir paraiškų administravimo naujoves.

Parengta pagal ŽŪM ir NMA pateiktą informaciją

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį