Pasėlių deklaravimo pradžia – 2016 m. balandžio 11 d.

Hoeve in landbouwgebied met akkers; Farm in agricultural area wi

(2016-02-22)

Žemės ūkio ministerija, siekdama informuoti žemdirbius apie 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, organizuoja seminarusTiesioginių išmokų naujovės 2016 m.“ dešimtyje apskričių, kurie vyks š. m. vasario 22-26 d. Šiandien pirmieji seminarai vyksta Klaipėdos ir Tauragės apskrityse. Juose seminarų dalyviams (seniūnijų, savivaldybių darbuotojams ir ūkininkams) pristatatoma informacija dėl paramos galimybių pasinaudoti tiesioginėmis išmokomis, jie supažindinami su pagrindinėmis taisyklių naujovėmis ir iššūkiais, laukiančiais 2016 metais, bei atsakoma į dalyviams rūpimus klausimus, susijusius su parama žemės ūkio sektoriui. 

Atkreiptinas dėmesys, kad pasėlių deklaravimas prasidės balandžio 11 d. ir truks iki birželio 6 d. (pabaiga paankstinta viena savaite). Pavėluotai paramos paraiškas galima bus teikti iki liepos 1 d.
Pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. patvirtintas paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius administravimo taisykles 2016 metais ūkininkų laukia kai kurios naujovės. Naujai patvirtiintose taisyklėse: nustatyta pievų, ganyklų ar sodų bei uogynų tarpueilių šienavimo termino pabaiga – rugpjūčio 1 d., nebus draudžiamas žolės smulkinimas pievose, įtraukiama galimybė pievas panaudoti prekinės produkcijos gamybai, patikslinti reikalavimai pareiškėjams, siekiantiems gauti paramą už sodus ir uogynus,  į papildomą išmoką jaunajam ūkininkui galės pretenduoti ir juridiniai asmenys, valdomi išimtinai ne vyresnių kaip 40 metų amžiaus fizinių asmenų, o juridinio asmens valda įkurta ne anksčiau kaip prieš 5 metus. Žalinimo reikalavimų bus privalu ir toliau laikytis: įvairinti pasėlius, išlaikyti daugiametes ganyklas ar pievas, išskirti ekologinius atžvilgiu svarbias vietoves (EASV). Taisyklėse patikslintas žolinių azotą kaupiančių augalų traktavimas. Prie jau buvusių EASV elementų (pūdymo ir azotą kaupiančių augalų) pridedami nauji: posėlis ir žolinis įsėlis bei kraštovaizdžio elementai – medžių grupės, miškeliai, tvenkiniai, kūdros, grioviai, laukų paribiai. Tiesioginių išmokų už kraštovaizdžio elementus (medžių grupės, miškeliai, tvenkiniai, kūdros, grioviai, laukų paribiai) pareiškėjas gauti negali, tačiau šių elementų deklaravimas padeda lengviau atitikti žalinimo reikalavimus neišimant valdomų plotų iš gamybos. Svarbu atkreipti dėmesį, kad skirtingo tipo EASV elementai atitinka skirtingą ploto koeficientą. Žemės ūkio ministerija yra paruošusi specialias EASV kraštovaizdžio elementų išskyrimo ir išlaikymo gaires. Būtina įsidėmėti, kad turint vidutinį ūkį ir deklaruojant 20 ha ariamosios žemės plotą, būtina deklaruoti ne mažesnį kaip 1 ha kraštovaizdžio elementų plotą (1 ha atitinka 10 000 m2 ir atitinka 5 proc. bendro deklaruojamo ploto). Ši pavyzdinė sąlyga galioja, kai nedeklaruojama kitų EASV elementų, t. y. pūdymo, azotą kaupiančių augalų ar trumpos rotacijos želdinių.
Kaip ir pernai, pareiškėjui nereikia įvairinti pasėlių ir deklaruoti EASV, jei deklaruotos pievos sudaro daugiau nei 75 proc. paramai tinkamo ploto, o likusios ariamos žemės plotas yra ne didesnis  kaip 30 ha.
Prie visų naujovių pristatomas ir sausio 29 d.  patvirtintas daugiamečių pievų atkūrimo tvarkos aprašas. Jei ateityje daugiamečių pievų plotai nacionaliniu lygiu sumažėtų daugiau nei leidžiama (t.y. daugiau nei 5 proc.), tai bus privalu dalį ploto atkurti iki kitų metų deklaravimo pradžios (jei NMA informuoja iki einamųjų metų gruodžio 31 d.) ir išlaikyti jį ne mažiau kaip 5 metus. Atkurti pirmiausia reikės tiems, kurie neturėjo gyvulių 2012-2014 m. Šis pievų atkūrimo reikalavimas taikomas deklaruojančiajam , t.y. nepriklausomai, kas išarė pievų plotą. Pareiškėjai, kurie įpareigoti atkurti išartus anksčiau buvusius daugiamečių pievų plotus, pakeistus į kitos paskirties, informuojami NMA, kiek tiksliai jie turi pertvarkyti plotų atgal į pievą. Atkūrimo reikalavimas taikomas plotams, kurie yra 0,1 ha arba didesni.
Deklaravimo taisyklių naujovių santrauka ir aktualūs klausimai ministerijos pristatyme  čia
Parengta pagal LR Žemės ūkio ministerijos pranešimą.
Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį