- Lietuvos ūkininkų sąjunga - http://lus.lt -

Patvirtintos EIP veiklos grupių steigimo taisyklės

logo_en eip (2015-07-21)

Praėjusį penktadienį Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė patvirtinto Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisykles. (LŪS puslapyje jas galite rasti http://lus.lt/naudingos-nuorodos/dokumentai/bzup/kaimo-pletros-programos/ prie priemonės „Bendradarbiavimas“.)

Europos inovacijų partnerystės iniciatyvomis siekiama skatinti konkurencingą bei tvarų žemės ir miškų ūkį, kuriuose geresnių rezultatų pasiekiama mažesnėmis sąnaudomis ir darnoje su aplinka. EIP įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014−2020 metų programos (programa) priemonės ,,Bendradarbiavimas“ veiklos sritį ,,Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“. Programoje numatyta, kad EIP įgyvendinimas vyks dviem etapais – pirmasis etapas yra EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų atranka, o antrasis – projektų, kurie bus finansuojami iš programos lėšų, atranka.

Projektų galimybių studijas gali teikti EIP veiklos grupės, kurių nariai yra sudarę jungtinės veiklos sutartį, turėdami tikslą įgyvendinti projektą, finansuojamą iš programos lėšų. EIP veiklos grupė gali rengti projekto galimybių studiją projektui įgyvendinti pagal vieną iš šių temų:

  • tvarus dirvožemio naudojimas, augalų produktyvumo didinimas ir produkcijos nuostolių mažinimas;
  • gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimas;
  • žinių kaupimo ir perdavimo sistemos plėtra.

Paramos suma

EIP veiklos grupės projekto galimybių studija rengiama įvertinant tai, kad didžiausia paramos suma studijoje numatytam projektui įgyvendinti yra: bandomiesiems projektams ir produktų, procesų ir technologijų plėtojimo bei tobulinimo projektams žemės ūkio srityje – iki 600 000 Eur, miškų ūkio srityje – iki 200 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos yra EIP veiklos grupės projekto įgyvendinimo išlaidos, EIP veiklos grupės bendradarbiavimo išlaidos, išlaidos, susijusios su projekto rezultatų sklaida.

EIP veiklos grupės projekto galimybių studijai rengti didžiausias paramos intensyvumas – 100 proc. Didžiausia paramos suma vienai EIP veiklos grupės projekto galimybių studijai parengti negali viršyti 3000 Eur, išmokant ją antrame etape, jau įgyvendinant projektą.

Priimamos EIP galimybių studijos

EIP veiklos grupės projekto galimybių studijas kviečiamos teikti nuo liepos 20 iki rugpjūčio 21 d. Kompiuteriu užpildyta ir atspausdinta Europos inovacijų partnerystės veiklos grupės projekto galimybių studija bei jos elektroninė versija teikiama su lydraščiu Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento Tautinio paveldo ir mokymo skyriui (Gedimino pr. 19, Vilnius, 602 kab.).

ŽŪM informacija


Straipsnis atspausdintas iš Lietuvos ūkininkų sąjunga: http://lus.lt

URL: http://lus.lt/patvirtintos-eip-veiklos-grupiu-steigimo-taisykles/

Teisės saugomos 2014 Lietuvos ūkininkų sąjunga. Visos teisės saugomos