Patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ taisyklės

(2015-03-25)

LR žemės ūkio ministrės 2015 m. kovo 24 d. įsakymu Nr. 3D-211 patvirtintos ir paskelbtos Lietuvos kaimo  plėtros 2014–2020 metų programos priemonės ,,Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ taisyklės.

Dokumentus rasite čia.

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį