Patvirtintos paramos taisyklės jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

broliukai

(2016-06-06)

2016 m. birželio 6 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-346 patvirtintos Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ įgyvendinimo taisyklės, kurios taikomos nuo 2016 metų teikiamoms paraiškoms. Paraiškas šiemet planuojama rinkti visą liepos mėnesį – nuo liepos 1d. iki 29 d.

Šiam paramos paraiškų priėmimui numatyta 20 mln. Eur. Tinkamais pareiškėjais laikomi jaunesni kaip 40 metų amžiaus ūkininkai, kurie pirmą kartą įsikuria žemės ūkio valdoje ir ūkyje, kurie turi būti registruoti jaunojo ūkininko vardu ne anksčiau kaip prieš vienerius metus iki paramos paraiškos pateikimo dienos. Pažymėtina, kad pareiškėjas negali būti pateikęs paraiškos tiesioginėms išmokoms gauti. Už paramos lėšas galima įsigyti žemės ūkio technikos, įrangos, daugiamečių sodinių, statyti naujus arba rekonstruoti senus ūkinius pastatus. Taip pat paramos lėšos gali būti skiriamos infrastruktūros ūkininko valdoje sukūrimui, ūkiniams gyvūnams įsigyti, bendrosioms išlaidoms.

Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui negali viršyti 40 000 Eur. Panaikintas pirmumas ūkininkams, kuriantiems ūkius iš nepadalintų valdų. Panaikinus minėtąjį atrankos kriterijų nustatyti nauji atrankos kriterijai (atitinkamai atliekant balų paskirstymą): jei pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos narys, jei projektas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių ir kai prašoma mažesnės paramos sumos. Taip pat nustatyta, kad su paramos gavėjais bus sudaromos paramos teikimo sutartys.

Susijusius dokumentus tai pat galite rasti : http://lus.lt/naudingos-nuorodos/dokumentai/bzup/kaimo-pletros-programos/ 6 Priemonė „Ūkio ir verslo plėtra“.

Pagal ŽŪM pateiktą informaciją

Save

Save

Save

Save

Save

Spausdinti straipsnį Spausdinti straipsnį